Omkring 1 000 till 2 000 personer per år som flyttar ut från Sverige bedöms omfattas av skatteförslaget, som finansministern ställer sig bakom.
Skatter

Skatteverket föreslår skatt på vinster vid utlandsflytt

Skatteverket föreslår nya regler för beskattning av vinster från kapitaltillgångar i samband med utlandsflytt. Regelverket kan öka skatteintäkterna med en miljard kronor per år, enligt förslaget.

Publicerad 2017-11-29

Skatteverket har lämnat ett förslag till finansdepartementet om utflyttningsbeskattning, och förslaget får stöd av finansministern.

Förslaget går ut på att de personer som har bott i Sverige fem av de senaste tio åren och har en orealiserad nettovinst på sina kapitaltillgångar ska ta upp den till beskattning när de flyttar från Sverige. De flesta kommer att få anstånd med att betala skatten tills dess att tillgången faktiskt säljs.

– Vi vill täppa till ett hål i lagstiftningen för att skydda den svenska skattebasen och motverka skatteundandragande när personer flyttar från Sverige. Det blir en rättvisare beskattning. Samma regler ska gälla för alla oavsett om de utvandrar eller inte, säger Åsa Windrot Thell, rättslig utredare på Skatteverket.

Personer som ska utvandra och har en nettovinst på över 100 000 kronor på sina kapitaltillgångar ska ta upp detta till beskattning. Tillgångar som omfattas av utflyttningsbeskattning är bland annat aktier och andelar i svenska handelsbolag.

Tillgångar på investeringssparkonton, tillgångar som ingår i en näringsverksamhet samt fastigheter och bostadsrätter ska inte omfattas av utflyttningsbeskattning.

– Omkring 1 000 till 2 000 personer per år som flyttar ut bedöms ha en nettovinst över gränsbeloppet. Även om det är få som blir föremål för utflyttningsbeskattning bedömer vi att deras totala, orealiserade vinster uppgår till omkring 4 miljarder kronor per år. Det skulle ge omkring 1 miljard kronor i årliga skatteintäkter, säger Åsa Windrot Thell.

Regeringen vill införa Skatteverkets förslag om utflyttningsskatt så snart som möjligt, enligt finansminister Magdalena Andersson (S).

– Jag tycker det är ett intressant förslag om det kan göra att fler av de människor som flyttar utomlands i syfte att undvika skatt, kan komma att betala skatt i Sverige, säger Magdalena Andersson till Ekot.

Platsannonser