Finans

Skatt hotar finanssektorn

Copenhagen Economics har tagit fram en rapport på uppdrag av Bankföreningen som visar att en extra löneskatt på 15 procent kan leda till att 16.000 finansjobb försvinner.

Uppdaterad 2016-10-21
Publicerad 2016-10-21

Svenska Bankföreningen presenterade den 20 oktober en rapport som visar att en ny skatt på jobben i finanssektorn riskerar att grusa planerna på att göra Stockholmsregionen och Sverige till ett av Europas främsta finanscentrum.

Den 1 november väntas en statlig utredning föreslå en extra löneskatt på 15 procent på anställda som säljer finansiella tjänster.

– En extra löneskatt på anställda hotar jobben i svenska banker, finans- och försäkringsföretag. Jobb kommer att rationaliseras bort eller flytta utomlands, framför allt till de baltiska länderna. Där är lönekostnaderna lägre och det tekniska kunnandet tillräckligt bra. Uppemot 16.000 jobb kan försvinna till följd av skatten. En sådan straffskatt skulle drabba Stockholmsregionen särskilt hårt och grusa regionens planer att bli ett av Europas ledande finanscentrum, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

Rapporten presenterades på ett lunchseminarium under torsdagen som anordnades av Stockholms Handelskammare och Svenska Bankföreningen.

 

Platsannonser

Logga in