Annons Annons

Skapa en attraktiv arbetsplats och hållbara medarbetare!

Publicerad 2019-06-16

Det finns många olika tillvägagångssätt att skapa attraktiva arbetsplatser men grundförutsättningen är att medarbetarna mår bra på jobbet. På Wellr har vi ett helt unikt system för att utvärdera och förbättra hälsan med hjälp av vår digitala hälsokontroll. 

Wellr är ett roligt och effektivt sätt att hjälpa varje individ skapa långsiktiga och hållbara livsstilsförändringar. Samtidigt som detta sker kan ni på företaget se statistik på gruppnivå. Du kan se hur många personer som ligger i riskzon för sjukskrivning och på så sätt hinna vidta rätt typ av åtgärder, innan det har gått för långt. Wellrs tillvägagångssätt har visat sig vara en av de mest effektiva metoderna för att motverka ohälsa på arbetsplatsen. 

Men hur gör man för att få en medarbetare att skapa förändring i sitt beteende? Vår metod bygger på att åtgärderna i Wellr anpassas efter kunskap, individuella förutsättningar och motivation. Exempelvis; om du inte trivs med att träna på gym kommer programmet vara anpassat att utföras i hemmamiljö, du kan också välja att bara börja med promenader om motivationen inte är högre.
Ett annat motiverande sätt är att anordna olika typer av aktivitetstävlingar på företaget. På Wellr kan man anordna obegränsat antal tävlingar och utmaningar under året och de kan direkt anpassas efter de anställdas olika förutsättningar. I Wellrs aktivitetstävlingar arbetar vi bland annat med ett system som påminner mycket om golfens handikapp, där alla kan tävla på lika villkor. En person som i vanliga fall är mindre fysiskt aktiv får ett handikapp gentemot någon som har för vana att träna mycket. Wellr mäter förändringen av fysisk aktivitet, så alla kan känna att de bidrar på lika villkor. 

På Wellr har vi i många år framgångsrikt hjälpt företag att skapa attraktiva och hållbara arbetsplatser. Idag har vi ett heltäckande hälsosystemet som passar alla typer av organisationer oavsett storlek, lokalisation eller bransch. Det är enkelt att komma igång med Wellrs digitala hälsokontroll, dessutom slipper du och ditt företag extra administration.

Läs mer på www.wellr.se

Platsannonser