Fastigheter

Skanska renoverar Benjamin Franklin Bridge för 1,9 miljarder kronor

Skanska har tecknat avtal med Delaware River Port Authority om att renovera Benjamin Franklin Bridge. Kontraktet är värt cirka USD 195 M, cirka 1,9 miljarder kronor,

Publicerad 2020-04-09

Benjamin Franklin Bridge förbinder Philadelphia, Pennsylvania med Camden, New Jersey, USA. 

Projektet omfattar renoveringen av en ikonisk hängbro som sträcker sig över 1 100 meter (3 500 fot) från förankring till förankring, med sju körfält och två järnvägsspår. Det inkluderar bland annat installation av ett avfuktningssystem för, och inkapsling av, brons huvudkablar, breddning av gångvägar, målning, diverse stålreparationer, renovering av förankringarna samt installation av dekorativ belysning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Byggnationen påbörjades i februari 2020 och planeras vara slutförd i december 2024.  

Skanska USA omsatte 74 miljarder kronor 2019 och hade cirka 7 900 anställda i sin verksamhet.

Platsannonser