Finans Nyhet

Skåning utmanar storbankerna

Publicerad

Lilla Färs & Frosta Sparbank växer stadigt med en annorlunda konkurrensfördel.

Enligt Finansinspektionens hemsida finns det fem bankaktiebolag som är baserade i Skåne ; Färs & Frosta Sparbank, Ikano Bank, Resurs Bank, Sparbanken Göinge, och Sparbanken Öresund.

Vilka är de och vad ser de för möjligheter? Realtid.se har sökt Färs & Frosta Sparbanks vd Bertil Engström. Han var på semester men hänvisade till bankens marknadschef Maria Wallinius som tog emot på Knut den stores torg i ett grått och regnigt Lund.

– Vi finns nu med 18 bankkontor i 12 skånska kommuner, berättar hon.

Annons

Färs och Frosta är två skånska härader som har gett namn åt banken. Tidigare var det två separata häradssparbanker. Färs Härads Sparbank bildades på Övedskloster så tidigt som 1839. Några år senare bildades Frosta Härads Sparbank på Fulltofta slott.

– Övedskloster ligger i Sjöbo kommun och Fulltofta i Hörby, så man kan säga att marknaden för de här två bankerna från början var Färs Härad motsvarande ungefär Sjöbo kommun samt Hörby och Hörs kommuner.

Det var under 1800-talet som de flesta så kallade sparbankerna bildades i Sverige.

Annons

– De allra första sparbankerna bildades på 1820-talet eller någonting sådant. Det var under den här tiden när nykterhetsrörelsen startades. Man ville stimulera till nykterhet och sparande och erbjuda människorna ett bra sätt att spara sina slantar vid sidan om kakburken.

Det var alltså grunden. Sedan har Färs Härads Sparbank och Frosta Härads Sparbank levt sida vid sida i en herrans massa år fram till 1989 då de fusionerade.

– Och under 90-talet var det ju sedan en ganska stor förändring av bankmarknaden där man gick ihop och vi fick möjlighet att köpa Föreningsbankskontor.

Annons

I slutet av 90-talet gick dåvarande Sparbanken Sverige ihop med Föreningsbanken och bildade nya Föreningssparbanken. Det var 1998.

– Då var det ju dubbelt med bankkontor på ett antal orter, och då fick vi som sparbank möjlighet att ta över de Föreningsbankskontor som fanns på de orter där vi var verksamma.

Det blev alltså en ganska kraftig expansion där i slutet på 90-talet då Färs & Frosta Sparbank även kom in i Lund.

– I samma veva så bolagiserades Färs & Frosta Sparbank också, och då var vi den första sparbank i Sverige som gick över till att driva sparbank i aktiebolagsform.

Vem är det nu som äger Färs & Frosta Sparbank AB? Är det stiftelser och så eller?

– Ja, just det. Ända sedan den här bolagiseringen gjordes så ägs vi till 70 procent av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och till 30 procent av Swedbank.

Man kan säga att Färs & Frosta Sparbank sedan 2010 har haft sin nuvarande kontorsstruktur med 18 kontor i 12 kommuner, där basen är bankens gamla område som finns i mellan-Skåne medan banken är lite nyare på den västra sidan av Skåne.

– I dagsläget har vi nu funnits i Lund i drygt 10 år medan kontoren i Tomelilla, Ystad och Simrishamn är snart 3 år gamla. Och ute i Lomma har vi funnits i drygt 5 år.

Alla de är alltså kontor som ni har öppnat på egen hand som ni inte har köpt?

– Det är organisk tillväxt sedan år 2000, ja. I Lund övertog vi ett Föreningsbankskontor.

Tittar man på lite ”kalla fakta” för hur det såg ut vid årsskiftet för Färs & Frosta Sparbank, så hade banken 147.000 kunder drygt med basen i 132.700 privatkunder samt drygt 11.000 företagskunder och 3.500 organisationer och föreningar.

Banken hade 275 anställda motsvarande ungefär 244 ”årsarbetare” om man räknar om det i den modellen.

Affärsvolymen uppgick vid till 53,2 miljarder kronor.

– Det gör ju att sedan bankens nuvarande struktur kom på plats så har vi faktiskt fördubblat vår volym på 10 år genom organisk tillväxt. Och det är vi stolta över.

Det är inte så att det finns risk för att ni har varit lite väl lättvindiga med utlåningen?

– Nej, så är det inte.

Under första kvartalet 2011 ökade bankens affärsvolym ytterligare till 53,4 miljarder kronor.

Det fördelar sig med 26,8 miljarder kronor på sparasidan och 26,6 miljarder kronor på lånasidan.

– Det är ju hela tiden viktigt i en sparbank att man har mer på sparasidan än på lånasidan.

Det är summan av de två sidorna som blir er affärsvolym?

– Just det. Affärsvolymen kan man säga är summan av alla förmedlade tjänster, så det är både inlåning och utlåning – både i egen stock och förmedlade volymer kan man säga, på sparasidan och på lånasidan.

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta äger alltså 70 procent av Färs & Frosta Sparbank AB medan Swedbank äger 30 procent.

– Swedbank är minoritetsägare i banken och det innebär att de har en plats i vår styrelse. Så har det sett ut under den här 10-årsperioden. Så vi tillhör en av de 62 fristående sparbanker som har ett samarbetsavtal med Swedbank.

Färs & Frosta Sparbank använder Swedbanks plattform, rådgivningsverktyg, och så vidare.

– Vår styrka är att vi har den lokala närvaron. Vi kan vårt verksamhetsområde och vi känner våra kunder. Nyckeln är kompetenta medarbetare som finns lokalt och vet vad som händer ute på respektive ort.

– Så vi nyttjar liksom stordriftsfördelarna genom att samverka med andra sparbanker och Swedbank i produkter och systemutveckling – utveckling av internetbanker. Det gäller alla sådana delar, exempelvis rådgivningsverktyg som är otroligt viktigt för att man ska få kvalitet i rådgivningen. För alla sådana delar utnyttjar vi stordriftsfördelar av vår samverkan kan man säga.

Finns inte Swedbank med egna bankkontor på någon av alla de orter där ni har egna bankkontor?

– Nej, det gör de inte.

Som aktieägare i Färs & Frosta Sparbank får Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta aktieutdelning från banken, och stiftelsen har till syfte att verka för en sund ekonomisk utveckling i området där banken finns, och att banken ska ha en sund och stabil utveckling framöver.

– Det innebär att stiftelsen i sin tur ger utdelning till projekt och föreningar inom stiftelsens verksamhetsområde vilket omfattar en rad områden.

Det kan gälla idrott, kultur, projekt för barn och ungdomar, näringslivsutveckling, folkhälsa och skolor.

– Så att skillnaden när du pratar om de fyra stora affärsbankerna [SEB, Handelsbanken, Nordea och Swedbank] och hur vi kan konkurrera med dem – ja, det är en milsvid skillnad på hur man använder vinsten. Och det märker ju de som bor i vårt verksamhetsområde; att en sparbank använder vinsten till att ge tillbaka till utveckling där man finns. Så det finns inga enskilda aktieägare vår sparbanksstiftelse och Swedbank.

Det innebär att sedan stiftelsen bildades i samband med bolagiseringen av Färs & Frosta Sparbank kring år 2000 eller strax innan, så har stiftelsen delat ut 166 miljoner kronor under sina 10 verksamhetsår till olika ändamål.

– Bara under 2010 beviljade stiftelsen 12 miljoner kronor till lokal utveckling i de 12 kommunerna där vi är verksamma.

Utöver att man som förening och ideell verksamhet kan ansöka om pengar från stiftelsen två gånger om året, så har stiftelsen egna projekt som drivs.

– Man delar ut idrottsledarstipendier tillsammans med Skåneidrotten. Det rör sig om över 100 ideella ledare som får stipendier och blir liksom lite uppmärksammade för det ideella arbete de gör.

Stiftelsen har även ett projekt tillsammans med Skåneleden där alla femteklassare inom bankens verksamhetsområde bjuds ut och får åka ut på Skåneleden en hel dag med guide och buss till och från skolan.

I ett nytt samarbete med Skånes djurpark bjuds andraklassare som får komma till djurparken och lära sig om Nordens djur.

Det är även friskvårdssatsningar. Man hjälper till att arrangera cykelloppet Ringsjön runt som är ett lokalt cykellopp, och där kan skolklasser cykla tillsammans och vinna pengar till sin klassresa.

– Så det finns en massa sådana projekt som stiftelsen driver.

En del kan hävda att en bank som inte har starka, direkta ägare såsom affärsbankerna har, inte sköts lika bra. Men det verkar inte ni ha märkt av då?

– Nej, nejnej. Alltså; vår verksamhet bedrivs ju helt på samma förutsättningar, och de kraven ställer ju våra ägare – alltså stiftelsen – på oss, motsvarande som andra aktieägare ställer på affärsbankerna.

Det är intressant.

– Ja, det är lite häftigt.

Färs & Frosta Sparbanks vision är att vara den enda bank som kunderna behöver.

– Vår målsättning är att leverera alla de tjänster och behov – att tillfredsställa de behov som våra kunder har.

Swedbank äger alltså 30 procent av Färs & Frosta Sparbank. Men ser man på hur det ser ut totalt sett i Sverige, så finns det något som heter Sparbankernas Riksförbund som består av 62 sparbanker runt om i Sverige.

Av de 62 sparbankerna är 5 delägda av Swedbank, varav Färs & Frosta sparbank är en. Resten drivs antingen som sparbank i den bolagsformen.

– Det är en väldigt speciell bolagsform, men precis som du har aktiebolag och handelsbolag så är sparbank en juridisk verksamhetsform.

Bland de 57 övriga sparbankerna finns det alltså både aktiebolag och sådana som bedriver bank i sparbanksform.

Två sparbanker har inte något samarbetsavtal med Swedbank. Det är Sparbanken Öresund och Sparbanken Syd som båda är baserade i Skåne. De ingår inte i det samarbetet.

– Men hela det här gänget sparbanker äger också en ansenlig del i Swedbank, antingen i sin bank eller via sina ägarstiftelser. Så man kan säga att de här sparbankerna ihop är den näst största ägaren i Swedbank, och äger ungefär 8 procent av aktierna.

Swedbanks allra största ägare är försäkringsbolaget Folksam. Och tillsammans med Folksam har sparbankerna en långsiktig ägarförklaring där man har som målsättning att man ska äga minst 20 procent av aktierna i Swedbank.

– Så att det finns ju ett intimt samarbete mellan Swedbank och sparbankerna kring utveckling av tjänster och plattform och rådgivningsstöd och hela den biten. Och ett korsägande.

Swedbank var ju väldigt illa ute ett tag under finanskrisen. Har ni några synpunkter på hur Swedbank har skötts?

– Alltså; vi har ju Swedbank som samarbetspartner och tycker att det är en bra samarbetspartner. Det är ett ställningstagande som vår ägare [stiftelsen] har gjort. Vi hade ju inte valt den samarbetspartnern om vi inte hade trott på upplägget. Så att vi är nöjda med samarbetet.

Har det varit på tal att Swedbank skulle köpa hela Färs & Frosta Sparbank?

– Nej, eller det är ägarfrågor så det ska egentligen inte jag svara på. Vi lägger det åt sidan.

Det verkar ju fungera med det upplägg ni har nu?

– Ja, det tycker vi. Det tycker vi.

En frågeställning är hur en liten bank som Färs & Frosta Sparbank kan klara sig mot de stora affärsbankerna.

– Ofta uppfattas sparbanker som små och lokala aktörer, men ser du på hela sparbankskollektivet [de 62 fristående sparbankerna i Sparbankernas Riksförbund] så är vi fristående sparbanker tillsammans den femte största aktören i Sverige efter de fyra affärsbankerna. Det är rätt så intressant.

Av de 62 fristående sparbankerna är Färs & Frosta Sparbank näst störst.

– Man kan säga att Sparbanken 1826 i Kristianstad och Färs & Frosta Sparbank, är de största sparbankerna i det här samarbetet – om man ser till affärsvolymen.

Får Färs & Frosta Sparbank fortsätta expandera geografiskt och öppna nya bankkontor där ni vill, eller får ni exempelvis inte öppna nya kontor på orter där Swedbank har kontor?

– Alltså; som målsättningen är i dagsläget så finns vi ju i en fantastisk region där det händer jättemycket, så vår målsättning är att öka vår marknadsandel inom befintligt verksamhetsområde. Det har vi ju lyckats ganska bra med under de här 10 åren. Vi bedömer att det finns utrymme att växa.

– Lund är ju väldigt expansivt. Jag vet inte om du har koll på allt som är på gång med ESS och Maxlab 4 som byggs just nu. Så att vi finns i en väldigt spännande och expansiv region.

Får jag som bor i Stockholm bli kund hos Färs & Frosta Sparbank om jag skulle vilja, eller säger ni nej då?

– Det är klart att du är välkommen.

Är det så?

– Ja. Man kan väl säga att vi är aktiva med att marknadsföra oss i vårt verksamhetsområde, men det är självklart så att våra kunder rör sig ju omkring. Så vi har kunder runt om i landet och även utomlands.

Det finns samverkan med de andra sparbankerna som innebär att om man vill vara kund hos Färs & Frosta Sparbank men bor på en annan ort, så kan man få service via Färs & Frosta Sparbanks samarbetspartners i form av andra sparbanker och Swedbank.

Men man har i så fall alltid sitt bankkonto och allt sådant hos Färs & Frosta Sparbank?

– Ja. Vi kan boka en rådgivning på väg ut [skratt].

Hur påverkades Färs & Frosta Sparbank av finanskrisen?

– Sparbankerna generellt gick väldigt stärka ur det. Och det tror vi beror på att vi finns lokalt och nära våra kunder, så vi märkte inte av någon minskad inlåning eller någonting.

Eller ökade kreditförluster?

– Nej.

I Färs & Frosta Sparbanks årsredovisning för 2010 skriver vd Bertil Engström och styrelseordförande Lennart Haglund tillsammans: ”Balansen mellan in- och utlåning har alltid varit viktig för oss. Vi har undvikit högriskprojekt och prioriterat att finnas nära våra kunder. Sammantaget ger detta idag en sund och stark verksamhet med god volymutveckling i kombination med hög likviditet och marginella kreditförluster.”

– Det är otroligt viktigt. Vi är välkapitaliserade och likvida, och det gör ju att vi har varit med i de här nyemissionerna av Swedbankaktier men framför allt att våra kunder kan vara trygga med att de har en stabil bank.

Det var under finanskrisen då Swedbank behövde kapitaltillskott. Som aktieägare i Swedbank bidrog Färs & Frosta Sparbank då till kapitaltillskottet genom att teckna nya Swedbankaktier i Swedbanks nyemissioner.

– Vi tog vår andel där.

Och det har inte utarmat er ekonomiskt?

– Nej, nej. Du kan ju titta här. När det gäller bank brukar man prata om kapitaltäckningskvoten som är det viktiga.

Kravet är att den kvoten ska uppgå till minst 1, medan den för Färs & Frosta Sparbank ligger över 2.

– Man kan alltså säga att vi är kraftigt överkapitaliserade. Vi har mer än dubbelt så mycket eget kapital än vi egentligen har som krav på oss.

Är ni i första hand inriktade på privatpersoner som kunder snarare än företag, eller är det både och?

– Både och. Vi vill vara en bank för alla; privatpersoner och småföretagare i vårt verksamhetsområde. Och vi erbjuder även private banking-tjänster [kapitalförvaltning åt rika privatpersoner].

– Målsättningen är att vara den enda bank du behöver. Oavsett om du är småföretagare eller private banking-kund så ska vi tillhandahålla de tjänster du behöver.

Färs & Frosta Sparbank har 5-6 medarbetare som jobbar enbart med private banking-kunder.

– Där är det också en stor fördel att vi har samverkan med Swedbank, så vi avropar från Swedbanks ”investment center” och från Swedbanks aktiebord inne i Malmö till exempel – för de kunder som behöver det.

Sitter era 5-6 private banking-medarbetare och tänker ut hur private banking-kundernas kapital ska investeras?

– Nej, utan där har vi analyser och hela din biten från Swedbanks investment center. Det våra medarbetare är riktigt duktiga på är ju kundkännedomen och att vara kompetenta i kundmötet, och att hjälpa till att göra din riskanalys; vad det är för behov och önskemål du har, och sedan slussa vidare och koppla på de specialister som man behöver utifrån de individuella behoven.

Det låter som att Färs & Frosta Sparbank kommer att fortleva och fortsätta frodas under lång tid?

– Ja, det är vår målsättning. Vi har ju funnits i över 170 år och den utvecklingen vill vi gärna fortsätta.

Trots sin ålder är banken inte den äldsta sparbanken i Sverige.

– Jag tror inte att vi är äldst. Sparbanken i Kristianstad heter ju Sparbanken 1826 och de bildades nog 1826. Det kan du kolla på Sparbankernas Riksförbunds hemsida; vilken som är äldst.

Menar du bland sparbanker eller bland alla banker i Sverige?

– Jag är ju inne i sparbanksvärlden.

Enligt Sparbankernas årsberättelse 2010 grundades den första svenska sparbanken 1820. Det var Göteborgs Sparbank.

– Och det är ju lite häftigt att sparbankerna kör vidare på samma linje; att verka för en sund ekonomisk utveckling i det området där man finns. Det har ju varit målsättningen ända sedan vår bank bildades 1839. De ursprungliga statuterna om vad som är syftet med bankverksamheten har inte förändrats sedan 1839, och de grundvalarna som vi jobbar vidare på – med fokus på kunden och att ha respekt för varandra i organisationen och vara lyhörda för vad kunden har för behov, och i kombination med vad som händer på marknaden. Det är så vi jobbar.

Vilken positiv kraft i samhället känns det som?

– Ja.

Andra kanske bara är giriga och vill tjäna pengar på andras bekostnad, medan ni vill göra en samhällsinsats?

– Ja, och det märker vi ju i att vi får nya kunder på det. Vi har bra produkter och vi har kompetenta medarbetare som finns nära där du bor och verkar. Och sedan ser du väldigt påtagligt att vinsten går tillbaka. Om det så handlar om knattecuper i fotboll, eller det är kultursatsningar eller vad det nu är, så används vinsten så att du ser det. Vi är även en ganska stor sponsor på många av de orter där vi finns, med fokus på barn – en bred barn- och ungdomsverksamhet. Det är en viktig del för oss.

Även om Färs & Frosta Sparbank har gamla anor, innebär inte det att banken inte hänger med i utvecklingen enligt Wallinius och på ett reklamblad designat som en mobiltelefon.

– Det är ett exempel på att vi har alla nymodigheter. Det är jätteviktigt att hänga med och ha de produkter som kunderna efterfrågar. Och tack vare samarbetet med Swedbank har vi ”bank i mobil” där du kan utföra alla dina bankärenden via mobiltelefonen.

Wallinius tar även fram en lista från hemsidan på ett 50-tal föreningar som i sommar delar på drygt 800.000 kronor ”för att erbjuda dig och din familj spännande upplevelser på hemmaplan”.

– Det är lite av alla de kanske lite mer kulturaktiviteter som genomförs under juli och augusti med stöd av vår stiftelse.

Via hemsidan kan man även läsa om stiftelsen (Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta) och läsa mer om alla projekt som genomförs.

Kommer ni fortsätta heta Färs & Frosta Sparbank fast ni nu finns i ett mycket större geografiskt område?

– Ja, det gör vi.

Det är så inarbetat?

– Jadå. Det är vår historiska förankring, så det ligger kvar.

Ni vågar inte döpa om er till Sparbanken Skåne eller något sådant?

– Det finns ju andra sparbanker i Skåne. Du har exempelvis Sparbanken 1826 som finns i nordöstra Skåne, och tittar du på Sparbankernas Riksförbunds hemsida så hittar du ett antal sparbanker bara i Skåne.

Det är Ekeby Sparbank, Frenninge Sparbank, Färs & Frosta Sparbank, Ivetofta Sparbank, Skurups Sparbank, Snapphanebygdens Sparbank, Sparbanken 1826 och Sparbanken Göinge.

Är Färs & Frosta Sparbank den största sparbanken i Skåne?

– Vi och 1826 är störst. Jag tror att de har en något större affärsvolym än vad vi har, och vi ligger där uppe på 53-54 miljarder kronor.

Några tydliga siffror finns inte för hur stor Färs & Frosta Sparbank är jämfört med de fyra storbankernas verksamheter i Skåne.

– Det finns ingen sådan statistik rätt upp och ned, men tittar du på det man brukar titta på såsom förmedlade fastighetsaffärer, så ligger vi där på en förstaplats i vårt verksamhetsområde – att vi har flest antal förmedlade affärer, och på någon ort ligger vi på en andraplats. Så vi är en hyggligt stor aktör på det området. På många orter är vi nog den dominerande aktören. Men jag kan inte ge dig någon statistik på det, så jag kan inte gå ut och säga att vi är störst.

Annons