Annons

Annons

Skandias pensionsförvaltning sjönk 2018

Totalavkastningen i Skandias traditionella förvaltning föll till 2,6 procent under 2018, jämfört med 6,6 procent under 2017. Det är lägre även jämfört med de senaste fem årens genomsnittliga avkastning på 7,2 procent, framgår det av Skandias årsredovisning för 2018.

“Under 2018 ökade oron på de finansiella marknaderna i takt med att centralbankernas stimulanser minskade. Även en viss avmattning i konjunkturstatistiken och politisk osäkerhet bidrog till oron”, skriver Skandia i sin årsredovisning.

“Nedgångarna på världens börser har gett utslag även i Skandias portfölj. Samtidigt gav flera av de alternativa tillgångsslagen och en stor andel utländsk valuta positivt bidrag till portföljutvecklingen”.

I slutet av året uppgick förvaltat kapital inom Skandias traditionella förvaltning till 440 miljarder kronor, vilket till stor del utgörs av tjänstepensioner, jämfört med 647 miljarder kronor i totalt förvaltat kapital.

Annons

Annons

“Bland de traditionella tillgångarna utvecklades obligationsinnehaven positivt, medan aktieinvesteringarna gav negativ avkastning under året”.

Bästa tillgångsslag var private equity och infrastruktur med uppgångar om 26,4 respektive 17,3 procent. Även fastighetsinnehaven utvecklades väl med en avkastning om 9,3 procent.

Förvaltat kapital i fond- och depåförsäkring i Sverige sjönk med 3,5 procent till cirka 150 miljarder kronor till följd av allmän nedgång på världens börser, uppger Skandia.

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons