Skandia
Johanna Cerwall, vd, Skandiabanken. Foto: Skandiabanken
Bank

Skandiabankens kvartalsresultat på toppnivå

Skandiabankens intäkter har ökat med 11 procent samtidigt som kostnaderna har minskat med 11 procent

Uppdaterad 2020-10-20
Publicerad 2020-10-20

– Skandiabanken uppvisar ett starkt resultat för årets nio första månader. Resultatnivån är nu den högsta i bankens historia, Johanna Cerwall, Skandiabankens vd, i en skriftlig kommentar.

– Optimismen på bostadsmarknaden har ökat under kvartalet och många analytiker prognosticerar fortsatt stabila priser. Vårens nedgång är återhämtad och hushållens boprisförväntningar är tillbaka där de låg innan pandemin slog till. 

Skandiabanken fortsätter att uppvisa en god resultatutveckling och redovisar ett starkt resultat för årets nio första månader.

– Vi ser en stabil tillväxt i våra bolånevolymer, intäkterna ökar samtidigt som vi har sänkt våra kostnader. Det känns positivt att inflödet av nya bolåneansökningar har varit stort under kvartalet. En högaktiv marknad, fortsatt hög synlighet och ett starkt erbjudande ger oss anledning att tro på ett fortsatt högt ansökningstryck under årets sista månader, säger Johanna Cerwall.

Jämförelsesiffrorna avser det andra kvartalet 2020:

  • Intäkterna för tredje kvartalet 2020 uppgick till 267 (262) miljoner kronor.
  • Kostnaderna för tredje kvartalet 2020 uppgick till 156 (188) miljoner kronor.
  • Kreditförlusterna för tredje kvartalet 2020 uppgick till -3 (0) miljoner kronor.
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2020 uppgick till 108 (74) miljoner kronor.

Jämförelsesiffrorna avser årsskiftet 2019:

  • Bolånevolymen uppgick till 73 314 (70 694) miljoner kronor.
  • Total kapitalrelation uppgick till 21,2 (21,9) procent.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,9 (19,5) procent.
  • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 298 (238) procent.

 

Platsannonser