Finans

Skandiabanken tar upp nedskrivningsbar skuld 

Skandiabanken Aktiebolag återbetalar sitt befintliga förlagslån till Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt om 900 miljoner kronor.

Publicerad 2019-12-30

Förlagslånet ersätts med ett nytt förlagslån om 500 miljoner kronor från Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt och ett kapitaltillskott om 400 miljoner kronor från moderbolaget Försäkringsaktiebolaget Skandia.

Skandiabanken tar i tillägg upp nedskrivningsbar skuld (MREL) om 500 miljoner kronor från Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt.
Förändringen i kapitalstrukturen drivs av den kraftiga tillväxten i bankens utlåning och möjliggör bankens strategi för fortsatt tillväxt.

Den nedskrivningsbara skulden görs som ett första steg för att uppfylla bankens minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL) som Riksgälden beslutat.

Fotnot: MREL står för Minimum requirement for own funds and eligible liabilities.

Platsannonser