Annons

Annons

Skandiabanken tar upp nedskrivningsbar skuld 

Skandiabanken Aktiebolag återbetalar sitt befintliga förlagslån till Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt om 900 miljoner kronor.

Förlagslånet ersätts med ett nytt förlagslån om 500 miljoner kronor från Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt och ett kapitaltillskott om 400 miljoner kronor från moderbolaget Försäkringsaktiebolaget Skandia.

Skandiabanken tar i tillägg upp nedskrivningsbar skuld (MREL) om 500 miljoner kronor från Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt.
Förändringen i kapitalstrukturen drivs av den kraftiga tillväxten i bankens utlåning och möjliggör bankens strategi för fortsatt tillväxt.

Den nedskrivningsbara skulden görs som ett första steg för att uppfylla bankens minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL) som Riksgälden beslutat.

Fotnot: MREL står för Minimum requirement for own funds and eligible liabilities.

Annons

Annons

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons