Annons

Annons

johanna_cerwall_534.jpg

Skandiabankens vd Johanna Cerwall.

Skandiabanken ökar resultatet

Skandiabanken ökade rörelseresultatet för tredje kvartalet 2018 till 33 miljoner kronor.

Skandiabanken presenterar i dag delårsrapporten för tredje kvartalet 2018. Av rapporten framgår det att intäkterna gick något upp jämfört med föregående kvartal till 235 miljoner kronor jämfört med 234 miljoner kronor.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet ökade dock mer från 25 miljoner kronor kvartalet innan till 33 miljoner kronor tredje kvartalet.

"Det högre resultatet förklaras av minskade administrationskostnader jämfört med föregående kvartal som innehöll högre kostnader relaterat till bankens nya kreditprocess", framgår det av rapporten.. 

Annons

Annons

Kreditförlusterna för tredje kvartalet 2018 uppgick till -2 miljoner kronor jämfört med 1 miljon kronor under andra kvartalet.

Utlåningen till allmänheten uppgick vid kvartalets slut till 58.365 miljoner kronor jämfört med 59.190 miljoner kronor vid årsskiftet.

Total kapitalrelation uppgick till 65,2 procent jämfört med 71,5 procent vid årsskiftet.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 52,1 procent jämfört med 57,2 procent vid årsskiftet.

Likviditetstäcningsgraden uppgick till 230 procent jämfört med 180 procent vid årsskiftet.

"Aktivitetsnivån under det tredje kvartalet har varit fortsatt hög. Sedan den nya prismodellen gick i drift i juni har vi ökat takten ytterligare genom en marknadskampanj för bolån och tjänstepension. Kampanjen består av utomhusreklam, radioreklam och annonsering i dagspress och på nätet. Den höga aktivitetsnivån under året har medfört att kostnaderna har ökat jämfört med föregående år samtidigt som kostnadsutfallet är lägre jämfört med föregående kvartal. Kostnadsökningen sker dock enligt plan för att möta de investeringsbehov vi haft för att utveckla och anpassa vår verksamhet inför framtiden”, skriver Johanna Cerwall vd för Skandia Banken.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons