Bank

Skandiabanken lyfter resultatet med 65 procent

Skandiabankens presenterar ett starkt 2019 och växer kraftigt inom bolån.

Uppdaterad 2020-02-13
Publicerad 2020-02-13

Skandiabanken presenterade idag bokslutet för 2019. Bankens intäkter för det fjärde kvartalet uppgick till 237 miljoner kronor, 1 miljon mer än året före. 

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 26 miljoner, jämfört med 63 miljoner kronor samma period året före. För helåret redovisar banken ett resultat om 140 miljoner kronor, jämfört med 85 miljoner kronor för 2018, en ökning med 65 procent. 

Bolånen uppgick nu till 70 694 miljoner kronor, i jämförelse med 59 890 miljoner kronor under utgången av 2018. Banken noterar en nettotillväxt på bolånemarknaden om 7 procent.

"Vi har minskat kostnaderna med 8 procent och förbättrat resultatet med 55 MSEK. Vi har skapat förutsättningar för en fortsatt god tillväxt framåt och är väl rustade för att möta konkurrensen på marknaden. Skandiabankens position fortsätter att stärkas och vi är stolta över det vi har åstadkommit under året”, skriver Johanna Cerwall, Skandiabankens vd.

Platsannonser