Pension

Skandia släpper preliminära nyckeltal

Pensionsbolaget Skandias kollektiva konsolideringsgrad hamnar intervallet 103-104 procent och solvensgraden på 160 procent, enligt preliminära uppgifter.

Uppdaterad 2020-04-07
Publicerad 2020-04-07

Att Skandia går ut med uppskattade nyckeltal före kvartalsrapporteringen beror på att det finns ett behov bland kunderna att få uppdaterad information i en exceptionell tid. 

– Skandia har en stark finansiell ställning som gör att vi är väl rustade även i oroligare tider. I nuläget är det för tidigt att spekulera i de långsiktiga effekterna av den nuvarande ekonomiska och finansiella utvecklingen, men vi kommer ur årets första kvartal stabilt med en kollektiv konsolideringsgrad som ligger mellan 103-104 procent, vilket känns tryggt, säger Frans Lindelöw, Skandias koncernchef, i en skriftlig kommentar.

Under det första kvartalet uppskattas avkastningen i den traditionella livportföljen till cirka minus 4,3 procent och den kollektiva konsolideringsgraden ligger mellan 103-104 (110) procent. Vidare är Skandias solvensgrad runt 160 (175) procent.

–Vår verksamhet fortgår som vanligt och vi har en god beredskap för att hantera situationen. Vi har ett långsiktigt perspektiv och fortsätter på vår inslagna väg om att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt för att skapa en god och varaktig avkastning till våra kunder, säger Frans Lindelöw.

Nyckeltalen för det första kvartalet 2020 är preliminära och kan således komma att justeras. Definitiva nyckeltal presenteras i Skandias delårsöversikt för januari – mars 2020 som publiceras i sin helhet den 28 april 2020. Jämförelsesiffrorna som presenteras inom parentes gäller för årsskiftet 2019/2020.

Definitioner

Solvensgraden anger värdet på Skandias totala tillgångar jämfört med värdet av det vi har lovat våra kunder (dvs. framtida garanterade utbetalningar). Hög solvens ger oss en stor handlingsfrihet att placera våra kunders pengar, vilket gör att sparkapitalet har större chans att växa i värde.

Den kollektiva konsolideringsgraden visar relationen mellan tillgångarna i portföljen och det sammanlagda värdet av våra kunders försäkringskapital. Om den är 100 procent så motsvarar våra tillgångar exakt kundernas försäkringskapital.

Platsannonser