Frans Lindelöw, Skandia
Frans Lindelöw Foto: Skandia
Bank

Skandia på Fortune-lista

Skandia är ett av världens främsta bolag på att förändra världen, enligt Fortune Magazine.

Uppdaterad 2016-08-18
Publicerad 2016-08-18

Fortune Magazine släppte idag sin årliga ranking, Fortune’s Change the World list.

Skandia, som enda svenska bolag, intar plats 20 av 50 bolag i världen, enligt ett pressmeddelande från bank- och försäkringskoncernen. Det framgår att Skandias utnämning beror på dess arbete med att minska ohälsa.

 – För oss är det ett erkännande för vårt långsiktiga arbete med att kombinera affärsnytta, lönsamhet och samhällsnytta. Vårt hälsoerbjudande har bidragit till sänkta sjuktal och det är vi stolta över. Andra exempel på när avkastning och samhällsvinst går hand i hand är vår investering i vindkraft och hur vi finansierat en klinik för avancerad cancervård, säger Frans Lindelöw, koncernchef på Skandia.     

Fortune Magazine Change the World List uppmärksammar företag som har gjort en viktig social eller miljömässig skillnad genom sin affärsidé. Företagen på listan rankas efter tre kriterier: samhällseffekt, reell affärsnytta och innovation.

– Fortune’s Change the World list visar att företag kan vara med och förändra världen till det bättre och samtidigt tjäna pengar. Det är avgörande för att näringslivet ska bidra till FN:s hållbarhetsmål. Som kundägt bolag kan vi tänka längre och agera idag för att skapa långsiktiga resultat. Det visar sig både i vår goda avkastning och vårt hälsoexempel. Vår modell skulle även kunna användas för att vända den stora ökningen av sjukskrivningar i Sverige, säger Skandias hållbarhetschef Lena Hök.

Platsannonser