Pension

Skandia Liv backade med 4 procent under första kvartalet

Pensionsbolaget Skandia Liv:s första kvartal betyder ett värdetapp på drygt 4 procent under årets första kvartalet.

Uppdaterad 2020-04-28
Publicerad 2020-04-28

Skandia Liv redovisar ett värdetapp på 4,4 procent, det förvaltade kapitalet krympte med 23 miljarder kronor till 475 miljarder kronor. Under det första kvartalet satte kunderna in 11,3 miljarder kronor, vilket är något mer under motsvarande period förra året. Sämst går det för Skandia Livs aktieandel, som tappade 19 procent i värde under det första kvartalet. Största andel i portföljen har räntor, med 221 miljarder kronor i förvaltning. Avkastningen blev – 0,12 procent för räntedelen. Fastigheter är också viktigt för Skandia Liv, värdet på fastighetsdelen är 49 miljarder kronor.

Coronakrisen hann inte få någon större påverkan, varken på hyror eller avslut på marknaden under första kvartalet. Under det andra kvartalet har hyresgäster i vissa branscher fått stora svårigheter, säger Frans Lindelöw, vd Skandia i Dagens Industri

Vi bedömer att fastigheter på längre sikt kommer att generera positiv avkastning, om än lägre än vad vi sett under en lång rad av år.

Bästa  tillgångsslag var riskkapitalfonder, plus 10 procent.

Platsannonser