Pension

Skandia investerar 450 Mkr för att bekämpa covid-19

Pensionsbolaget Skandia investerar närmare 450 miljoner i en Social Awareness Bond (SAB) som emitterats av Europeiska Investeringsbanken (EIB).

Publicerad 2020-04-01

Obligationen från EIB fokuserar på investeringar i Europa som är hårt drabbat av covid-19-pandemin. Social Awareness Bonds har i vanliga fall en allmän hälso- och sjukvårdsinriktning, men i det akuta läget riktar EIB finansiering direkt till verksamheter kopplat till covid-19. Det innebär möjligheter till finansiering för myndigheter med ansvar för sjukvård och bekämpning av pandemin.  

– Detta är en mycket viktig investering som möjliggör akuta investeringar i europeisk sjukvårdsinfrastruktur i ett läge där sjukvården är hårt pressad och medicinsk utrustning är en bristvara. Skandia har en lång historia av samhällsengagemang och att göra denna samhällsinvestering känns extra betydelsefullt när det handlar om en kris som vi inte upplevt tidigare, säger Lars-Göran Orrevall, kapitalförvaltningschef på Skandia i en skriftlig kommentar.

Intäkterna från obligationen fördelas inom EIB:s utlåningsverksamhet som bidrar till de globala hållbarhetsmålen 1, 3 och 6. Den överordnade målsättningen är att möjliggöra finansiering av hälsoprojekt som ger tillgång till effektiv och tillgänglig hälsovård.

– Det är av yttersta vikt att göra investeringar som bidrar till kampen mot covid-19 som nu hotar liv och hälsa men också många arbetstillfällen. Ibland känns vissa investeringar extra viktiga och just denna är en sådan. Obligationen är ett konkret exempel på vad hållbara investeringar innebär när vi pratar om de globala hållbarhetsmålen inom hälsa, säger Olof Klockhoff, portföljförvaltare på Skandia.

Platsannonser