Fonder

Skandia delar ut 24 miljarder

Skandia delar ut 24 miljarder kronor i återbäring under 2019 till kunderna med traditionell förvaltning. Det resulterar i en genomsnittlig återbäringsränta under 2019 på 6,1 procent.

Uppdaterad 2020-01-22
Publicerad 2020-01-22
Frans Lindelöw.

– Vi har under flera år bedrivit en framgångsrik kapitalförvaltning och levererat 6,1 procent i genomsnittlig återbäringsränta de senaste 15 åren. En långsiktig hög återbäring skapar förutsättningar för trygga pensioner, säger Frans Lindelöw, vd och koncernchef på Skandia i en skriftlig kommentar,

Skandia förklarar den höga återbäringen som ett resultat av lyckosam kapitalförvaltning över tid och en väl balanserad portfölj med flera olika tillgångsslag, däribland en stor andel onoterade tillgångar och långsiktiga investeringar.

– Skandia har under många år haft alternativa investeringar som ett fokusområde. Givetvis har den goda utvecklingen på börsen i år bidragit till en god avkastning, men våra investeringar inom fastigheter, infrastruktur och private equity har resulterat i mycket bra avkastning under en lång period, säger Frans Lindelöw.

Platsannonser