Finans

Sjunkande rubel sänker substansvärdet i Vostok New Ventures

Investmentbolaget Vostok New Ventures redovisar ett resultat på 8,64 miljoner dollar för första halvåret 2017.

Publicerad 2017-08-16

Första halvårets resultat på 8,64 miljoner US-dollar kan jämföras med 23,08 miljoner dollar för samma period i fjol. Resultat per aktie uppgick under perioden till 0,10 dollar (0,31 dollar). 

Vostok New Ventures substansvärde uppgick till 733,28 miljoner dollar den 30 juni 2017. Vid årsskiftet 2016/12017 uppgick det till 725,52 miljoner dollar, motsvarande 8,56 dollar per aktie (31 december 2016: 8,47 dollar).

Givet en växelkurs SEK/USD om 8,47 var värdena den 30 juni 2017 6,2 miljarder svenska kronor respektive 72,49 kronor per aktie.

Under perioden 1 januari 2017–30 juni 2017 ökade substansvärdet per aktie i dollar med 1,1 procent.

Under andra kvartalet 2017 minskade substansvärdet per aktie i dollar med 1,3 procent, huvudsakligen som ett resultat av omvärdering av den ryska e-handelssajten Avito efter en svagare rubel/dollar-kurs under andra kvartalet.

Under andra kvartalet investerade Vostok New Ventures 17,3 miljoner pund (21,7 miljoner dollar) i det digitala hälsovårdsbolaget babylon.

Den 22 juni emitterade bolaget företagsobligationer om 600 miljoner kronor med en total ram om 800 miljoner kronor. Obligationerna löper till och med den 22 juni 2020 med en fast årsränta om 5,50 procent med kvartalsvis räntebetalning. Företagsobligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm med första handelsdag den 19 juli 2017.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in