Konjunktur

Sjunkande inflationsförväntningar

Inflationen mätt som KPI på ett och två års sikt förväntas sjunka till 1,7 procent jämfört med 1,9 procent i föregående kvartalsmätning från Prospera Kantar Sifo, på uppdrag av Riksbanken.

Publicerad 2019-09-10

Inflationen på fem års sikt förväntas bli 1,9 procent, ned från 2,0 i föregående mätning. Enkäten har genomförts bland aktörer på penningmarknaden, arbetsmarknadens parter och inköpschefer.

När Riksbanken i förra veckan gav sitt penningpolitiska besked fastslog riksbankschefen Stefan Ingves att inflationsförväntningarna är vid Riksbankens mål på 2 procent.

Platsannonser