Karriär & ledarskapNyhet

Sjukskrivningar kostade Sverige 66 miljarder

Skandia, Samhällskostnaden av längre sjukskrivningarSkandia, Samhällskostnaden av längre sjukskrivningar
Publicerad
Uppdaterad

66 miljarder kronor. Så mycket kostade alla sjukskrivningar i Sverige under 2021 enligt en ny rapport från Skandia.

Realtid.se

Enligt Skandias nya rapport Samhällskostnaden av längre sjukskrivningar uppgår kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar till hela 66 miljarder kronor 2021. Kostnaden är högre än Sveriges hela försvarsbudget. 

I år förväntas andelen sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ligga på 45 procent.

I rapporten konstateras att kostnaden för sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa är 30 miljarder kronor, jämfört med kostnaden för den kroppsliga ohälsan som är 36 miljarder kronor. Om den totala kostnaden skulle minska med en tredjedel skulle samhället, enligt Skandias beräkningar, spara hela 22 miljarder kronor per år. Det motsvarar 25 000 sjuksköterskors årslöner*. 

Annons

I storstadslänen Stockholm och Göteborg har sjuknotan ökat med flera hundra miljoner de senaste åren. I Stockholms län är ökningen 576 miljoner jämfört med 2019. I Västra Götalands län ligger ökningen på 315 miljoner jämfört med 2019. 

*Snittet för en sjuksköterskas lön är hämtad från Vårdförbundet och är avrundad till 33 000 kronor per månad. 

Så är beräkningen gjord

Rapportens samhällsekonomiska beräkningar utgår från de sjukskrivningsdagar då sjukpenning och rehabiliteringspenning betalas ut, det vill säga sjukskrivningsperioder längre än 14 dagar som berättigar till dessa ersättningar. Kostnaderna för de första 14 sjukdagarna som betalas av arbetsgivaren är inte inräknade. Beräkningarna begränsas till att uppskatta värdet av lön och inbetalade skatter som går förlorat då arbete inte utförs under dessa sjukdagar. De inkluderar inte själva kostnaderna för vård eller utbetalningarna av sjuk- och rehabiliteringspenning.

Annons