Annons

Annons

Självrättelse inte längre garanti för att slippa skattetillägg

Regeringen föreslår att Skatteverket ska ha rätt att i vissa fall ta ut skattetillägg även om den skattskyldige informerat om upplägget. Syftet är att minska skattefusk och skatteundandragande.

I propositionen Skattetillägg vid rättelse på eget (Prop. 2017/18:144) föreslås att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattetillägg vid självrättelse.

“En rättelse ska inte anses vara på eget initiativ om Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontroll, rättelsen har en koppling till den generella kontrollen och rättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen”, skriver regeringen. I dessa situationer kommer skattetillägg att kunna tas ut trots självrättelse.

Det innebär att det blir en tidsfrist för enskilda att göra en rättelse med anledning av Skatteverkets information om en generell kontroll. Vid rättelser efter tidsfristen får skattetillägg tas ut. Syftet med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande, skriver regeringen.

Annons

Annons

Förslaget innebär ändringar i skatteförfarandelagen och skattebrottslagen.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons