Börs

Simirs Alg tar in 50 miljoner

Noteras på Nasdaq First North i april.

Uppdaterad 2016-03-17
Publicerad 2016-03-17

Omega-3-bolaget Simris Alg tar in 50 miljoner kronor i nytt kapital och noterar bolaget på First North i april, rapporterar Dagens Industri. Bolaget följer därmed sin utlovade tidsplan från i höstas.

Nyemissionen och noteringen klubbades på Simris Algs bolagsstämma på onsdagen

Bolaget värderas innan nyemissionen till 125 miljoner kronor. Teckningskursen är spikad till 18,50 kronor per aktie och första handelsdag på First North blir den 22 april. Emissionen är garanterad till drygt 20 procent.

– Det finns inget självändamål i att säkra hela nyemissionen redan innan noteringen. Vi vill få en bred ägarspridning, säger Fredrika Gullfot, vd, grundare och största ägare i bolaget till tidningen.

Inom kort är en utbyggd algodling klar att tas i drift. Fredrika Gullfot räknar med att den fullskaliga produktionen, som nu mångdubblas, är igång under juni månad.

Platsannonser