FinansNyhet

Siktar mot Nordens mest slagkraftiga M&A-erbjudande

Björn Åkerlund, Gunnar Brundin och John Hamilton övergår nu till att arbeta under Lincoln International's varumärke och med den amerikanska investeringsbankens fulla kapacitet.
Publicerad

Lincoln International förvärvar svenska M&A-rådgivaren Navigo Partners. Delägartrion stannar i bolaget för att erbjuda full geografisk räckvidd och ännu djupare expertis.

Rakel Lennartsson

Lincoln International öppnar Stockholmskontor. Det står klart i och med att den Chicagobaserade affärsbanken förvärvar Stockholmsbaserade Navigo Partners.

Lincoln International är en global aktör inom rådgivning mot mid-market, med omkring 400 anställda utspridda över världens alla finanscentra.

Navigo Partners har sedan 2009 varit verksamt inom nordisk M&A, främst som rådgivare på säljsidan. Bland några uppdragsgivare kan nämnas Ratos och Intrum Justitia. Navigo Partners företrädde även ägarfamiljen i den komplexa transaktionen där Nefab köptes ut från Nordic Capital och tog in nytt kapital från Wallenbergstiftelsen.

Annons

Genom Lincoln Internationals förvärv av Navigo Partners övergår nu ett tiotal medarbetare varav tre partners till att arbeta under det nya varumärket. De tre delägarna är: Björn Åkerlund, Gunnar Brundin och John Hamilton. Någon köpeskilling kommuniceras inte.

– Vi stannar alla i bolaget, det är alltså ingen som har sålt sin andel, så man kan beskriva affären som ett samgående, säger John Hamilton, delägare i Navigo Partners som nu blir del av Lincoln International.

– Vi fortsätter med samma service som tidigare, men vårt erbjudande blir väsentligt mer potent tack vare våra nya ägare, fortsätter han.

Annons

Initiativet till samgåendet kom från Lincoln International, berättar Björn Åkerlund. De båda parterna har dock en historik av att arbeta tillsammans.

– Lincoln International har haft ett önskemål om att etablera sig i Norden och Sverige under en tid och vi har en profil som passar deras, där det huvudsakliga fokuset ligger på säljsidan. Dessutom har vi företagskulturer som passar bra ihop. Vi är tre seniora delägare som fortsätter att arbeta i verksamheten och då är det viktigt att parterna har samma värdegrund, säger Björn Åkerlund.

De tre delägarna pekar på framför allt två aspekter som de menar kommer att göra Lincoln International till den starkaste aktören i Norden inom mid-market-M&A:

Annons

– För det första kommer vi nu genom Lincoln Internationals nätverk att kunna identifiera köpare till nordiska verksamheter från hela världen, i alla geografier på alla kontinenter. För det andra kommer vi att kunna erbjuda specifik sektorkompetens genom att Lincoln International är organiserad utifrån olika industriella sektorer, säger Gunnar Brundin.

Affärssektorer där Lincoln International är stora och har en specialisering är exempelvis tillverkningsindustri, vård, professionella tjänster, tech och konsumentvaror.

Lincoln International stängde omkring 200 transaktioner globalt under 2017 med fokus på mid-market-försäljningar, det vill säga bolagstransaktioner i värdeintervallet från 200 miljoner till 5 miljarder svenska kronor. Genom sin globala bredd och djupa branschexpertis är deras marknadserbjudande unikt i Norden, menar de tre delägarna.

– För oss blir det en enorm förändring i kapacitet. Vi ansluter oss nu till en relativt liten krets med rådgivare som har kapacitet att erbjuda kombinationen av heltäckande geografisk räckvidd och kvalificerad djup sektorkompetens, utan att ge avkall på den lokala närvaron hos våra kunder här i Norden, säger Gunnar Brundin.

– Detta utgör en mycket potent mix som vi tror kan bli den nordiska marknadens mest slagkraftiga erbjudande, fyller John Hamilton i.

När Lincoln International nu etablerar sig i Stockholm kommer de att konkurrera om affärerna med nordiska affärsbanker och finansiella rådgivare som riktar in sitt erbjudande mot medelstora företag i regionen.

– Det finns ett stort intresse för Norden på marknaden. Och när det gäller nordiska företag som vill ha råd om möjliga köpare utomlands, kommer vi nu att kunna leta efter rätt köpare över hela världen. Det viktiga är att kunna erbjuda komplett täckning, säger John Hamilton och talar om en marknad som är de facto helt globaliserad.

Varför söker sig Lincoln International till Norden?

– Det finns en mogen och välstrukturerad private equity-industri i Norden med betydande transaktionsvolymer i den delen av marknaden och en sofistikerad kundbas, vilket har vägt in i analysen.

Kommer den starka M&A-marknaden i Norden att hålla i sig?

– Det finns olika perspektiv på det. Vi har fem starka år bakom oss, det är svårt att spekulera om hur länge det kommer att hålla i sig. Just nu står vi på en högvattennivå och det kan fortsätta eller gå tillbaka, men den långsiktiga trenden är växande.

John Hamilton menar att oavsett konjunktur blir transaktionsvolymernerna allt större samtidigt som det också är högre frekvens på transaktionsmarknaden.

Genom att Lincoln International gör 200 transaktioner per år kommer det Stockholmsbaserade teamet att få tillgång till exklusiva insikter.

– Det här är kunskap som inte finns officiellt på marknaden och som inte går att skaffa på annat vis, men gör man så många transaktioner så skaffar man sig en god marknadskännedom som man inte kommer i närheten av genom enbart research, avslutar John Hamilton.

Annons