FinansNyhet

Setterwalls stäms av klient

SetterwallsSetterwalls
Foto: Setterwalls
Publicerad

Advokatbyrån Setterwalls stäms av en klient för vårdslös skatterådgivning. Fick råd om skatteplanering via Cypern och om att skänka Uppsala-fastighet för att undgå skatt i Sverige. Upptaxerades på miljontals kronor.

Sara Johansson

Advokatbyrån Setterwalls ska ersätta en tidigare klient för den skada som uppkommit efter råden som advokatbyrån lämnat i ett skatteärende, enligt en stämningsansökan som lämnats in till Stockholms tingsrätt.

Mannen som står bakom stämningen har anlitat advokat Dan Engström vid Stockholm Arbitration & Litigation Center som ombud i tvisten.

Dan Engström skriver att tingsrätten "måtte fastställa" att Setterwalls är ersättningsskyldig för den skada som hans klient lider till följd av att han följt rådet att ge bort en fastighet i Uppsala för att anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige under inkomståret 2009.

Annons

Rådet var felaktigt och mannen upptaxerades av Skatteverket. Processer därom pågår och därför har Dan Engström inte skrivit ut ett skadebelopp i yrkandena.

Av en tidigare artikel i lokaltidningen Upsala Nya Tidning framgår det att mannen upptaxerats med 18 miljoner kronor. I stämningsansökan poängterar dock mannen att han inte ger skulden för hela detta belopp utan endast för beskattningen från 2009.

Mannen bedrev en kurs, konferens- och hotellverksamhet under ett antal år genom två egna bolag, varav ett var moderbolag. Andelarna i bolagen var kvalificerade enligt reglerna om fåmansbolag.

Annons

Mannen planerade dock att flytta från Sverige till Schweiz och kontaktade en advokat på Setterwalls för att reda ut hur han skulle avyttra hela verksamheten som han bedrev i Sverige för att minska skatten.

Han sålde moderbolaget till ett av sina egna aktiebolag som i sin tur avyttrade bolagen till ett externt bolag som han själv inte ägde eller hade kontroll över. Vinsten landade på 27 miljoner kronor. Han sökte nu svar hos Setterwalls hur han på bästa sätt skulle minimera de skattemässiga effekterna av att vinsterna efter avyttringen, direkt eller indirekt, kom honom personligen till del.

I målet är det ostridigt att Setterwalls första råd var att bilda/förvärva ett bolag på Cypern som till 100 procent skulle ägas av mannen. Aktierna i det svenska bolaget såldes till Cypern-bolaget, efter råd från Setterwalls. Försäljningen av aktier gav en utdelning på 20 miljoner kronor till mannens investmentbolag, vilket också var ett råd från Setterwalls.

Annons

Senare samma år sålde investmentbolaget aktierna till ett bolag som var helt fristående från mannen.

Enligt stämningsansökan  hade Setterwalls full insyn i mannens ekonomiska förhållanden då advokatbyrån skötte hans deklarationer. Advokatbyrån kände till hans fastighet i Uppsala. Rådet från Setterwalls var att ge bort fastigheten som gåva för att på ett "verksamt sätt skära av den väsentliga anknytningen till Sverige". När mannen vid tillfälle kände sig orolig över att han ändå skulle vara obegränsat skattskyldig i Sverige uppmanar advokaten på Setterwalls att han ska skaffa ett permanent boende utomlands och att detta skulle räcka.

Dan Engström skriver att  Setterwalls har på grund av vårdslöshet underlåtit att upplysa deras klient om att "den väsentliga anknytningen till Sverige vid innehav av fastighet, inte upphör blott för att äganderätten övergår till annan. Det som är viktigt, enligt rättspraxis, är att klienten helt är avskuren från fortsatt nyttjande av fastigheten. Detta sker vid en försäljning men inte vid en gåva till ett eget barn, som i detta fall. Detta är inget som Setterwalls uppgett för sin klient, enligt stämningsansökan.

Skatteverket har i beslutet om upptaxering och skattetillägg uppgett att mannen och hans maka haft fortsatt nyttjanderätt till fastigheten trots att de utvandrat samt bosatt sig permanent i annat land.

Dan Engström skriver att om Setterwalls hade upplyst klienten om att det är nyttjanderätten som måste avskäras för att den väsentliga anknytningen till Sverige ska upphöra vid ett fastighetsinnehav så skulle mannen ha sålt fastigheten istället för att ge bort den som gåva till sin dotter.

Under det aktuella beskattningsåret, som mannen trodde att han skulle vara beskattningsbefriad från Sverige, fick han utbetalningar till sig som skattemyndigheten behandlade och beskattade som en utdelning och ett förbjudet lån från eget bolag på drygt 4 miljoner kronor. Skatten på utdelningen och det förbjudna lånet uppgick till drygt 3 miljoner kronor. Av stämningsansökan framgår det att flera av mannens tillgångar nu är föremål för olika verkställighetsinsatser, det vill säga egendomarna har tagits i beslag av myndigheten.

Dan Engström skriver att det är viktigt för klienten att han och hans hustru får "prövat om Setterwalls har ett juridiskt ansvar för de råd som advokatbyrån har lämnat till honom och som han noga har följt". Han skriver att domstolen bör tillåta en fastställelsetalan om skadeståndsskyldigheten i sig i väntan på utfallet på skatteprocesserna som slutligt avgör storleken på skadan.

Realtid.se söker Setterwalls ombud Peter Danowsky på Danowsky & Partners Advokatbyrå.

Annons