FinansNyhet

Setterwalls kan pusta ut

Setterwalls slipper fightas i hovrätten. Foto: SetterwallsSetterwalls slipper fightas i hovrätten. Foto: Setterwalls
Setterwalls slipper fightas i hovrätten. Foto: Setterwalls
Publicerad

Stämningen mot advokatbyrån Setterwalls får varken prövningstillstånd i Svea hovrätt eller i Högsta domstolen.

Sara Johansson

Advokatbyrån Setterwalls kan pusta ut både för andra och tredje gången. Stockholms tingsrätt valde att inte utfärda en stämning om vårdslös rådgivning där advokatbyrån riskerade att betala skadestånd till en tidigare klient. Lugnet hade precis lagt sig när klienten överklagade beslutet till Svea hovrätt. Nu har Svea hovrätt och därefter Högsta domstolen valt att gå på underinstansens linje och väljer att inte meddela prövningstillstånd.

Setterwalls tidigare klient uppger att han blivit upptaxerad av Skatteverket efter råd från Setterwalls. Han lämnade in en ansökan om stämning mot advokatbyrån i början av september 2016. Först och främst ville klienten, genom en fastställelsetalan, reda ut om advokatbyrån kan ställas till ansvar för den upptaxering som uppkommit i och med de råd som gavs.

Stockholms tingsrätt beslutade att fastställelsetalan skulle avvisas och hänvisade till skatteprocesserna i förvaltningsrätten och att dessa inte är avgjorda genom en lagakraftvunnen dom.

Annons

Svea hovrätt fick in en överklagan där klienten krävde att målet skulle återförvisas till tingsrätten då underinstansen inte förstått klientens talan, enligt överklagandeskriften, undertecknad av SALC-advokaten Dan Engström och juristen Elin Nilsson.

Svea hovrätt meddelar i ett protokoll att domstolen inte ger prövningstillstånd och att tingsrättens avgörande därför står fast.

Klienten överklagade även Svea hovrätts beslut till Högsta domstolen. Där yrkade han att målet ska tas upp i Svea hovrätt. Han förtydligade även grunderna och menade att det var viktigt att fastställelsetalan togs upp. Parterna kunde i annat fall drabbas av "högre rättegångskostnader, fler processer och eventuellt andra olägenheter".

Annons

Han hänvisade till att skattedomstolarna i och för sig, rent teoretiskt, skulle kunna göra en annan bedömning än vad de gjort hittills, men poängterade att sannolikheten är så pass liten att det går att bortse ifrån.

Klienten hänvisade även till Setterwalls invändning om att talan väcktes för sent, alltså mer än ett år och en natt från att Setterwalls skildes från sitt uppdrag. Han uppgav att den bestämmelsen är föråldrad och omstridd. Han menade även att det fanns olika uppfattningar om vad som skulle anses utgöra starttidpunkten för den ettåriga tidsfristen. "Den frågan är inte avgjord av Högsta domstolen".

Klienten menade att han ännu inte vet om han kommer drabbas av en rättsförlust men att det är lämpligt att väcka en fastställelsetalan och bör få tillåtas att göra det för att undvika en rättsförlust på grund av ettårsfristen.

Annons

Högsta domstolen skriver kort att domstolen gått igenom materialet och inte kommit fram till att de finns skäl att meddela prövningstillstånd.

Realtid.se söker klientens ombud, Dan Engström på Stockholm Arbitration & Litigation Center (SALC), för en kommentar samt Setterwalls ombud Peter Danowsky på Danwosky & Partners.

Annons