FinansNyhet

Setterwalls döms att betala skadestånd på 75 miljoner

Setterwalls kommer högst sannolikt att överklaga domen, enligt MP Per Lidman.
Publicerad

Hovrätten i Skåne har dömt Setterwalls Malmö att betala 75 499 755 kronor plus ränta för vårdslös rådgivning. Klienten sökte råd kring deklarationen av en fastighetstransaktion.

Rakel Lennartsson

Domen som föll i Hovrätten för Skåne och Blekinge den 9 maj har sin grund i ett skattetillägg som påförts tre bolag i en koncern där HSB är moderförening. De tre bolagen har genom fusion gått upp i Sundsfastigheter.

Sundsfastigheter påfördes skattetillägg på grund av brister i fastighetsbolagens deklarationer kring en fastighetstransaktion vars upplägg sedermera ifrågasattes. Målet prövades av båda förvaltningsrätterna innan Skatteverket slutgitligt fick rätt.

När det stod klart att Sundsfastigheter förlorat mot Skatteverket valde företaget att stämma den rådgivare som det vid tidpunkten hade anlitat för att få råd i frågan om det eventuella skattetillägget, ur deklarationssynpunkt. Stämningen riktas mot rådgivarens byrå, Setterwalls advokatbyrå.

Annons

I den aktuella domen har Sundsfastigheter fått rätt mot Setterwalls Advokatbyrå Malmö, som döms till ett skadestånd om 75 499 755 kronor plus ränta från och med 17 maj 2015 tills betalning sker, och förutsatt att domen vinner laga kraft. Det är dock högst troligt att Setterwalls kommer att överklaga:

– Ja, med stor sannolikhet kommer vi att överklaga, framför allt med tanke på hur tydlig tingsrättens dom var, säger Per Lidman, MP på Setterwalls i Malmö.

För Realtid berättar han om byråns reaktion på hovrättens dom:

Annons

– Vi var väldigt förvånade över hovrättens dom, det var inte vad vi hade förväntat oss. Vi tycker att tingsrätten resonerade rätt och klokt, men det ligger ju i korten, säger han.

Den kontroversiella rådgivningen gäller upplysningar i företagets skattedeklaration 2005. Men det hela hänger alltså ihop med en skattefråga som går tillbaka till början av 2000-talet och det så kallade Cypernavgörandet 2006.

Enkelt uttryckt satte Cypernavgörandet punkt för en viss typ av transaktionsförfarande som fortfarande användes vid fastighetsaffärer i början av 2000-talet. Förfarandet är en variant på paketering av fastigheter, som innebär att fastigheter som ska säljas förs över till ett, ofta nybildat, bolag i samma koncern. Moderbolaget säljer sedan andelar i bolaget till den som önskar förvärva fastigheten. Paketering har generellt sett en fördelaktig skattemässig effekt.

Annons

I och med Cypernavgörandet 2006 stod det dock klart att Skatteverket ansåg att den variant som Sundsfastigheter tillämpat inte befriade säljaren från skatt på det sätt som bolagen dittills räknat med.

Därmed aktualiserades frågan om självrättelse. Sundsfastigheter som vände sig därför till en advokat på Setterwalls i Malmö för att få råd och hjälp med en komplettering till 2005 års självdeklaration.

Setterwalls hade alltså inte rådgett kring själva upplägget utan kontaktades enbart för ett uppdrag kopplat till företagets självdeklaration, vilket byrån poängterar i samtal med Realtid.

Av hovrättens dom framgår att parterna inte är överens om rådgivarens uppdrag. Sundsfastigheter hävdar att advokatens uppdrag var att hjälpa dem att så långt som möjligt undvika risken för skattetillägg. Setterwalls hävdar däremot att uppdraget bestod i att minimera risken för skattetillägg men med bibehållen möjlighet att få igenom skatteavdraget.

Sundsfastigheters skadeståndsanspråk prövades för cirka ett år sedan av Malmö Tingsrätt som friade Setterwalls. I tingsrättsdomen förs bland annat ett resonemang om att en komplettering av självdeklaration kan vara att betrakta som självrättelse, även om den inte bär denna explicita rubrik. Tingsrätten menade att frågan var komplex och att rådgivaren gjorde vad han kunde på den korta tid han hade på sig för uppdraget.

Sundsfastigheter valde dock att överklaga och har nu alltså fått rätt i hovrätten. I motsats till tingsrätten anser hovrätten att advokatens rådgivning varit vårdslös.

Kompletteringarna som Sundsfastigheter lämnade till sin självdeklaration borde ha varit tydligare. “[Advokaten] hade inte stöd i förarbeten, rättspraxis och doktrin för bedömningen att risken för skattetillägg var liten och att Sundsfastigheter genom kompletteringarna hade gjort vad som borde göras”, skriver hovrätten som alltså ger klagandesidan full rätt.

– Sundsfastigheter är nöjda med domen, säger ombud Ann Källsand vid Fredersen Advokatbyrå.

Setterwalls har till den 7 juni på sig att överklaga domen. För överprövning i Högsta domstolen krävs prövningstillstånd.

Annons