Finans Nyhet

Seth-Roland Arnér skakar galler

Publicerad

Realtid.se kan i dag avslöja att skalbolagskungen Seth-Roland Arnér har påbörjat sitt fängelsestraff samtidigt som hans affärspartner JO-anmäler domarna vid Svea hovrätt.

Seth-Roland Arnér dömdes till sex års fängelse i Svea hovrätt den 14 december 2010 för bland annat grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott. Han överklagade domen till Högsta domstolen som har valt att inte ta upp målet. Samtidigt som han avtjänar sitt straff PO-anmäler hans affärspartner Svea hovrätts domare.

Seth-Roland Arnér dömdes bland annat för att han inte tagit upp tillgångar värda åtminstone 50 miljoner kronor i sin personliga konkurs 2004. Det handlar om aktierna i tolv bolag i hans gamla företagsgrupp Promark.

Seth-Roland Arnér har slagits med näbbar och klor för att vinna målet mot Ekobrottsmyndigheten. Under denna tid har han suttit av en stor del av sitt utdömda straff i häktet. Endast två år återstår då han tidigast får lämna fängelset den 28 oktober 2013.

Annons

En månad innan Högsta domstolen kom med sitt beslut träffade Realtid.se Seth-Roland Arnér i häktet. Redan då gav han svidande kritik mot rättsväsendet och mot hovrättsdomarna. Framförallt var kritiken riktad mot ordföranden Gertrud Holmquist, som han ansåg var jävig på grund av sitt äktenskap med Ekobrottsmyndighetens före detta generaldirektör Rolf Holmquist.

Nu agerar Seth-Roland Arnérs affärspartner Lena Hellberg mot hovrättsordföranden. I en skrift till Justitieombudsmannen, JO, skriver hon att Rolf Holmquist var generaldirektör på EBM vid tiden då utredningen mot Seth-Roland och mot henne själv inleddes hösten 2009.

Hon menar att både hon och Seth-Roland Arnér har lidit stor ekonomisk skada på grund av EBM:s utredning. Lena Hellberg pekar bland annat på Seth-Roland Arnér försattes i personlig konkurs.

Annons

Hon hänvisar sedan till att Gertrud Holmquist var jävig som ordförande i hovrätten när EBM:s åtal hamnade där.

”Domare Holmquist kan naturligtvis inte tänka sig att en organisation som stått under hennes mans ledning och där hennes man fortfarande är konsult gör sig skyldig till några misstag”, skriver hon.

Lena Hellberg menar att Gertrud Holmquist inte bör döma i eko-mål överhuvudtaget.

Annons

Gertrud Holmquist har tidigare uttalat sig i Realtid.se angående de åtalades anklagelser om jäv.

– Jag bedömde inte att det var jäv, och det gjorde inte heller hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt när jag på den tid Rolf var generaldirektör tog upp saken med honom, sade Gertrud Holmquist då till Realtid.se

Annons