– Hemfosa är ett naturligt val och partner till SBB, säger Ilija Batljan. Foto: SBB
M&A

”Ser stor potential att fortsätta växa”

Ilija Batljan berättar om SBB:s förvärv av Hemfosa, om möjligheterna till fler förvärv i konsolideringstider och vilka tillgångar som kommer att säljas ut.

 

Publicerad 2019-11-15

I dag kom beskedet att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB lägger ett mångmiljonbud på Hemfosa. Budet ger Hemfosa en värdering på drygt 23 miljarder kronor. SBB:s grundare och vd Ilija Batljan talar högtidligt om att Nordens största aktör inom nordisk infrastruktur kommer bildas i och med förvärvet.

– Hemfosa är ett naturligt val och partner till SBB. På detta sätt skapar vi Nordens största aktör inom nordisk infrastruktur med stark exponering mot äldreboenden, skolor, förskolor, LSS-fastigheter och svenska hyresrätter. Det är ett fantastiskt bolag som skapas.

Vad ser ni för ekonomiska synergierna mellan dessa bolag?
– Vi ser att vi kan leverera 300 miljoner på rullande tolv månaders basis varav 260 miljoner kronor från lägre finansieringskostnader. Vi ser att vi kommer kunna ha en starkare rating och fortsatt låga finansieringskostnader. Till det tillkommer ytterligare 40 miljoner kronor från lägre operationella kostnader för det sammanslagna bolaget. De totala synergieffekterna på tolv månader rullande är 300 miljoner.

Så sent som i april i år meddelade S&P Global Ratings, S&P att SBB har erhållit en BBB- rating med stabila utsikter. Ilija Batljan var stolt men inte helt nöjd. Målet är att nu att nå och bibehålla BBB+.

– Vi har en stark investmentrating och fokuserar på att inom tolv månader kunna uppnå en BBB-rating och vi ser att den här affären kommer att bidra till detta. 

Redan maj uppgav Ilija Batljan för Fastighetsnytts IR-podd att det behövs en konsolidering på svensk fastighetsmarknad och att SBB kan komma att delta i denna. Han uppskattade då att bolaget hade en kassa på 3,5 miljarder kronor som ytterligare likviditet och kreditlinor på 4 miljarder kronor, vilket tillsammans med ett EMTN-program som nyligen sjösattes var SBB förberedda på att göra bra affärer.

Ilija Batljan uppger dock för Realtid att planerna för ett förvärv av Hemfosa inte fanns på kartan redan då.

– Jag pratade om detta i allmänna termer. Vi har arbetat med Hemfosa-affären under de senaste dagarna och det har varit väldigt bra att kunna göra och presentera affären på så kort tid som vi gjorde. Det är tack vare vår starka balansräkning.

De senaste dagarna?
– Absolut. Det är det som är styrkan med att ha en stark balansräkning och i vårt fall också kombinerat med en stor kassa som vi kunde presentera i samband med Q3-rapporten. Det har varit en styrka att ha en sådan position och kunna göra affären på så kort tid.

Dagens erbjudande till Hemfosas aktieägare består av en kombination av B-aktier i SBB samt ett kontant vederlag och går till så att SBB erbjuder 5,5 B-aktier för 55 procent av de stamaktier som Hemfosas aktieägare överlåter samt 120 kronor kontant för återstående 45 procent av aktierna. 

För Hemfosas preferensaktier erbjuder SBB 5,6 D-aktier för 55 procent av aktierna som Hemfosas aktieägare överlåter och 195 kronor kontant per preferensaktie i Hemfosa. 

Varje stamaktie i Hemfosa väderas alltså till 126,15 kronor och varje preferensaktie till 194,63 kronor per aktie i budet. Totalt uppgår värdet för samtliga aktier i Hemfosa därmed till 23.521 miljoner kronor. 

Varför detta upplägg med kontanter och aktier?
– Det är för att det skapas väldigt bra värden för det samlade bolaget och det skapar möjligheter för Hemfosas aktieägare att både realisera en del av vinsten direkt men också kunna vara delaktiga och ta del av de stora synergierna som det sammanslagna bolaget kommer att skapa. 

–  Det handlar om synergierna på 300 miljoner på årsbasis. Dividerar vi detta på 4,5 procent får man en väldigt stark värde och om man till detta lägger värdeskapande från byggrätter så blir det väldigt bra potential för alla aktieägare att vara delaktiga i.

Erbjudandet är villkorat bland annat av att det accepteras i sådan utsträckning att SBB blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Hemfosa.

Hur viktigt är det att uppnå 90 procent av aktierna?
– Vi känner oss trygga med att vi kommer att uppnå 90 procent. detta är en affär som gynnar alla aktieägare.

Bolagen slås i och med affären samman och kommer fortsätta i SBB:s namn, enligt Ilija Batljan.

Ser ni några liknande förvärv i framtiden?
– Detta är ett stort förvärv som skapar det största nordiska bolaget för social infrastruktur så vi ser en stor potential att fortsätta växa organiskt.

På frågan om det kommer att ske några förändringar i innehaven svarar Ilija Batljan att SBB ser möjligheter att skapa extra värde genom att sälja vissa så kallade non-core-tillgångar. 

– Vi kan komma att avyttra tillgångar som har större innehåll av kontor. Vi fokuserar på att vara väldigt starka på äldreboenden, skolor, LSS-boenden och svenska hyresrätter.

Går SBB:s föreslagna bud igenom blir det den näst största fastighetstransaktionen någonsin, skriver Fastighetsvärlden. Det största förvärvet är från 2008 när AP Fastigheter köpte Vasakronan för 41,1 miljarder kronor.

SBB har anlitat JP Morgan, ABG Sundal Collier och Nordea Bank som finansiella rådgivare och Vinge och Clifford Chance som legala rådgivare i samband med Erbjudandet. 

Cederquist är legal rådgivare till Hemfosas styrelse i samband med uppköpserbjudandet.

Platsannonser