FinansNyhet

Selin investerar i Lohilo Foods inför börsnoteringen

Foto: Dan Richard, Lohilo
Publicerad

Erik Selin har investerat i  Lohilo Foods i samband med en nyemission om 30 miljoner kronor och foodtech-bolagets planerade börsnotering. 

Marlène Sellebråten

Foodtech-bolaget Lohilo Foods, tidigare Alvestaglass AB, genomför en nyemission om 30 miljoner kronor och offentliggjör samtidigt bolagets plan på en börsnotering på Nasdaq First North Growth Market. Målet med noteringen är att möjliggöra fortsatt tillväxt, öka kännedomen om bolaget men även möjliggöra förvärv av kompletterande varumärken. Lohilo Foods mest kända varumärken är Lohilo, Alvestaglass, Järnaglass. Bolaget distribuerar även Häagen-Dazs, NICK’s och Bubbies. Huvudkontor, fabrik och centrallager ligger i Växjö och Bolagets marknadskontor återfinns i Stockholm. 

Erik Selin ökar sitt innehav
Den totala emissionslikviden ska uppgå till högst cirka 30 miljoner kronor vilket motsvarar en värdering för hela bolaget om cirka 292,5 miljoner kronor. Nyemissionen avser sammanlagt högst 1 363 636 nyemitterade aktier som erbjuds till ett pris om 22 kronor per aktie. Teckningsperioden för erbjudandet kommer att pågå från och med den 28 september 2020 till och med den 13 oktober 2020.

Teckningsåtaganden om cirka 20 miljoner kronor, eller cirka 66,7 procent av erbjudandet, har erhållits från Fastighetsinvesteraren och finansmannen Erik Selin via bolaget Skandrenting AB, från Santhe Dahl via bolaget Santhe Dahl Invest AB samt från Erik Dahl. Erik Selin har tidigare i september, via bolaget ES Aktiehandel, förvärvat aktier för cirka 6,5 miljoner kronor direkt från MF30 Holding, bolaget som kontrolleras av Lohilos grundare Richard Hartvig och Dan Isaksson. Erik Selin kommer därmed att ha, efter Erbjudandets slutförande, inneha en andel i bolaget om cirka 5 procent. Efter emiussionen kommer MF30 Holding att uppgå till över 48 procent

Annons

Stockholm Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå legal rådgivare till Lohilo Foods. Nordnet Bank AB har agerat Selling Agent i samband med erbjudandet. Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkomission. Lohilo Foods har även utsett FNCA Sweden AB till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. 

Artikeln har redigerats för att rätta till ett faktafel om Lohilos ägarstruktur efter nyemissionen.

Annons