Annons

Annons

gabriel-urwitz-segulah-color-600x750.jpg

Gabriel Urwitz är grundare av Segulah samt styrelseordförande i Segulah Advisor AB, AB Segulah.

Segulah ökar utdelningen

Segulah Advisor och AB Segulah presenterar starka rapporter samtidigt som ena bolaget nu byter vd. Lars Axelson återvänder till riskkapitalbranschen efter vd-position i detaljhandelsbolaget Swedol.

Segulah Advisor, som är investeringsrådgivare till managementbolagen för private equity-fonderna Segulah III, Segulah IV och Segulah V, presenterar en stark rapport för 2017.

Bolagets intäkter uppgick under året till 72,9 miljoner kronor, något lägre än fjolårets 76,3 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 11,3 miljoner kronor, jämfört med 9,9 miljoner kronor i fjol och Nettoresultatet uppgick till 8,2 miljoner kronor jämfört med 7,2 miljoner kronor i fjol.

Segulah Advisor ökar utdelningen till 15,50 kronor per aktie, totalt 15,5 miljoner kronor, jämfört med 6,2 kronor per aktie, totalt 6,2 miljoner kronor i fjol.

Annons

Annons

Även AB Segulah, som investerar i Segulahs private equity-fonder samt i mindre industriella bolag, presenterar en stark rapport. Bolaget har dessutom anställt Lars Axelson som vd för Segulah i mars i år, 2018. 

För två år sedan lämnade han riskkapitalbolaget för en roll som finanschef på Swedol där han stannade ett år och tre månader för att sedan gå tillbaka till riskkapitalbranschen som senior finanskonsult på Trientalis Investment AB & AB Segulah.

Under fyra månader har han nu alltså suttit som vd när Segulah AB:s årsrapport för 2017 offentliggörs.

För koncernen har årets resultat uppgått till 79,2 miljoner kronor, vilket kan jämföras med fjolårets förlust om 71,2 miljoner kronor. 

I årsrapporten framgår det dock att koncernens resultat uppstår främst som en följd av omvärderingar av fondernas innehav i portföljbolag, avyttringar och omfinansieringar av portföljbolagen samt omvärderingar av övriga investeringar i managementbolag, portföljbolag, noterade och onoterade bolaget, vilket förklarar att resultatet varierar kraftigt mellan verksamhetsåren.

Det egna kapitalet ökade med 52,2 miljoner kronor till 449 miljoner kronor. Justerad för lämnad utdelning och inlösen av aktier ökade det egna kapitalet med 62,3 miljoner kronor.

Resultat från andelar i fonderna uppgick till 40,5 miljoner kronor jämfört med förlusten i fjol om 28,3 miljoner kronor. 

Av rapporten framgår det att fonden Segulah IV framgångsrikt avyttrande portföljbolaget Oglaend Industries, DOCU Nordic och cirka 80 procent av innehavet i Balco i samband med börsnotering. Från avyttringarna av portföljbolag i Segulah IV erhöll koncernen utbetalningar om 145,2 miljoner kronor. Segulah IV Investment återbetalade därefter samtliga aktieägartillskott samt lämnade utdelning om totalt 123,1 miljoner kronor.

Moderbolagets resultat uppgick till 74 miljoner kronor under 2017, vilket kan jämföras med förlusten om 66,5 miljoner kronor i fjol. Det egna kapitalet ökade med 63,9 miljoner kronor till 417 miljoner kronor. Justerad för lämnad utdelning ökade det egna kapitalet hänförligt till moderbolagets aktieägare med 74 miljoner kronor till 472 miljoner kronor..

I koncernen och i moderbolaget fanns under 2017 placeringar i noterade och onoterade bolag med ett marknadsvärde av 148,1 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 85,9 miljoner kronor under 2016.

Styrelsen i bolaget har beslutat om en ökad utdelning om 15 kronor per aktie, jämfört med 10 kronor per aktie de två senaste åren. Totala utdelningbeloppet uppgår till 13,2 miljoner kronor.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons