Annons

Annons

Sedana Medical förbereder notering på börsens huvudlista

Sedana Medical ska utvärdera förutsättningarna för att notera bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista och vill ta in på 350 miljoner kronor i en riktad nyemission.

Sedana Medical, vars aktier sedan drygt två år handlas på Nasdaq First North, bedömer att en notering på huvudlistan förbättrar bolagets möjligheter att utvecklas, enligt ett pressmeddelande. 

Sedana Medical avser också att genomföra en riktad nyemission av aktier motsvarande cirka 350 miljoner kronor till svenska och internationella institutionella investerare. Bolaget har givit Pareto Securities i uppdrag att utreda förutsättningarna för nyemission av aktier genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande.

Syftet med den riktade nyemissionen är i första hand för att finansiera genomförandet av aktiviteter för att uppnå marknadsgodkännande av Anaconda och Isoconda i USA. Kombinationsregistreringen av Anaconca och Isoconda inkluderar aktiviteter såsom två kliniska studier som omfattar totalt cirka 500 patienter, human factors validation program, toxicitets studier, säkerhetsdatabas, anpassning av den europeiska pediatriska studien till FDA:s krav samt ansökan för marknadsgodkännande.

Annons

Annons

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen i bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella investerare och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

 

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons