Bank

SEB:s vinst högre än väntat

SEB rapporterar en högre rörelsevinst och räntenetto än väntat under det tredje kvartalet och konstaterar att det makroekonomiska läget har försvagats ytterligare. 

Publicerad 2019-10-23

– Trots att vi haft en säsongsmässig nedgång och att det makroekonomiska läget dämpades var kunderna fortsatt aktiva under det tredje kvartalet, kommenterar vd Johan Torgeby enligt delårsrapporten. 

Rörelsevinsten uppgick till 5,9 miljarder kronor i det tredje kvartalet, jämfört med väntade 5,8 miljarder kronor enligt Infront Datas snittestimat. 

Räntenettot om 6,0 miljarder kronor var högre än väntade 5,8 miljarder kronor. 

– På kort sikt ser affärsflödet inom utlåning och investment banking fortsatt lovande ut. Vi är dock väl medvetna om att synen på det makroekonomiska läget har försvagats ytterligare, säger Johan Torgeby.

 

Platsannonser