Oxceed SEB
Foto: Oxceed
Fintech

SEB utökar SME-erbjudandet med Oxceed

SEB förnyar produkter riktade mot SME-segment med samarbete och investering i Oxceed.

Publicerad 2020-10-28

Fintech-bolaget Oxceed har blivit strategisk samarbetspartner till SEB och är en av tre fintech-investeringa som SEB Venture Capital genomfört på kort tid. Oxceed erbjuder små och medelstora företag ett molnbaserat verktyg som gör det möjligt att att visualisera och analysera bokföringsdata i realtid. 

– På kort sikt innebär investeringen och partnerskapet med SEB att vi tillsammans kommer att vidareutveckla Oxceeds smarta lösningar för SME-segmentet med målet att tillägg till Oxceeds vanliga kanaler erbjuda SEB:s kunder tillgång till tjänsten. På längre sikt jobbar vi för att integrera funktionalitet från Oxceed i SEB:s eget gränssnitt samt ge SEB:s företagsrådgivare ett kraftfullt verktyg för att kunna möta upp företagskundernas behov av bankrelaterad rådgivning, säger Stefan Ström, styrelseordförande i Oxceed, till Realtid. 

Oxceed SEB
Stefan Ström, styrelseordförande, Oxceed. Foto: Oxceed

Oxceed är det tredje partnerskapet i fintech-ekosystemet som SEB börjat bygga ut för att utveckla och erbjuda nya tjänster till företagskunder. Det kompletterar redan etablerade samarbeten med Capcito och PE Accounting, som erbjuder finansiering i realtid och digitala redovisningstjänster till SEB:s företagskunder.

Idag har banken sammanlagt 200 000 företagskunder.

– Tillsammans med dessa partner strävar vi efter att skapa ett förnyat erbjudande till våra små och medelstora företagskunder, kommenterade Johan Torgeby, vd på SEB, i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2020.

– Med denna investering tar vi ett kliv in i en bransch som vi tror kommer att växa starkt under kommande år. Vi är övertygade om att molnbaserade Business Intelligence-tjänster ännu endast är i sin linda vad gäller SME-segmentet, sa Fredrik Ljungblad, som ansvarar för investeringen inom SEB Venture Capital, i en skriftlig kommentar. 

Tillväxten av SaaS-marknaden i Norden har varit mer eller mindre explosiv under de senaste fem åren. 

– I Sverige är cirka 60 procent av IT- tjänster molnbaserade idag vilket kan jämföras med cirka 40 procent för fem år sedan. ERP-systemen, som utgör ett av de segment som vuxit allra mest, har sett en fantastisk utveckling de senaste åren, säger Stefan Ström. I och med att Oxceed är en molntjänst som bygger på integrationer med dessa ERP-system så rider vi på den vågen. 

Vilka viktiga trender ser ni för det kommande året?

– Allt pekar på en fortsatt stark utveckling. En viktig trend som vi ser är fler och fler samarbeten mellan stora, etablerade aktörer och nya, innovativa startups med ett agilt arbetssätt. Samtidigt kommer det att växa fram nya ekosystem som består av ett flertal mindre och nischade aktörer som snabbt tar marknadsandelar.

Att satsa på just SME-segmentet med nya och bättre lösningar blev lite av en trend i storbankernas senaste kvartalsrapportering. 

– Det vi ser är att bankernas traditionella roll mot företagskunden är i förändring. Detta gör att bankerna behöver men också ser en möjlighet i att utveckla sin roll som rådgivare genom att modernisera och förbättra bankens tjänsteerbjudande mot sina företagskunder.

SEB Venture Capital delägare

Hur mycket SEB Venture Capital investerat i Oxceeds vd Stefan Ström kommenterar Oxceed inte närmare utan säger att samarbetet med SEB kommer att ge Oxceed utmärkta ytterligare förutsättningar för att kunna förbättra sin tjänst framöver.

– SEB innehar efter den riktade emissionen en minoritetspost. Övriga aktieägare utgörs av grundare, personal, styrelsen och ett antal affärsänglar. Vi kommenterar inte bolagets aktieägares andelar, säger Stefan Ström.

På frågan om vilka fördelar eller nackdelar som kan finnas med att samarbeta med och ha en storbank som delägare, i synnerhet i relation till andra stora banker som potenttiella kunder, så svarar Stefan Ström att det bara finns fördelar med att samarbeta med SEB och ha banken som delägare.

– Att SEB har jämfört oss med flera motsvarande aktörer på den nordiska marknaden och kommit fram till att Oxceed är det bästa alternativet för SME-segmentet visar på styrkan och kvaliteten i vår mjukvaruplattform, säger Ström. Förutom de finansiella musklerna som det innebär att ha SEB med på tåget bidrar de även med en erfarenhet, resurser och kunskap. På samma sätt kan även vi som ett litet, ungt och innovativt startup tillföra annat som vi tror är värdefullt för dem. 

Om Oxceed

Oxceed grundades 2015 av Torulf Lundgren, Johan Thorberg och Carl Frostgård. Med bakgrund inom business intelligence och performance management såg grundarna en lucka i marknaden där det saknades en molnbaserad mjukvara som kunde lösa ett företags huvudsakliga behov inom rapportering och ekonomisk uppföljning.

Genom att skapa integrationer med direkt med ett företags affärssystem insåg de att man kunde spara mycket tid åt ekonomichefer och liknande ekonomifunktioner som lägger en stor del av sin tid i komplicerade Excel-lösningar. Integrationerna tillät även kunden att komma igång snabbt och utan att behöva bekosta dyra implementeringsprojekt. Snart anslöt sig även bolagets styrelseordförande Stefan Ström och försäljningschef Andréas Arnfeldt samt företagets första externa finansiärer.

En första version av mjukvaran var utvecklad i början av 2017 då de första kunderna anslöt sig till tjänsten. Senare samma år påbörjades samarbeten med Fortnox och andra ERP-leverantörer, vilket ledde till utvecklingen av en lösning för redovisningsbyråer och deras kunder. Sedan dess har Oxceeds organisation vuxit till cirka 20 personer med kontor i Stockholm och Malmö. Mellan räkenskapsåren 2018/19 till 2019/20 har företaget visat en tillväxt på över 400 procent. Bland företagets delägare finns bland annat Storytel-investeraren Jonas Sjögren och SEB Venture Capital.

Platsannonser