Bank & FintechNyhet

SEB utesluter inte myndighetskrav eller sanktioner

SEB, TysklandSEB, Tyskland
Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

SEB räknar med att de rättsliga prövningarna i Tyskland kommer att pågå i flera år, och man utesluter inte krav eller sanktioner från USA.

Realtid.se

Sedan det tredje kvartalet 2017 granskar tyska skattemyndigheter historiska transaktioner som genomförts av SEB:s helägda dotterbolag DSK Hyp AG (DSK Hyp), gällande återbetalning av källskatt för utdelningar på tyska aktier.

Granskningen omfattar främst transaktioner som genomfördes före en ändring i den tyska skattelagstiftningen som trädde i kraft 2016. Detta har banken kommunicerat i tidigare rapporter.

Den 22 december 2020 och den 15 december 2021, begärde skattemyndigheten i Frankfurt att DSK Hyp ska återbetala redovisad källskatt från mer än fem år tillbaka. Kraven baserades på nyligen uppdaterade federala instruktioner som har tillämpats med retroaktiv effekt och vars omfattning fortfarande är oklar. Skattemyndigheten har begärt återbetalning av källskatt i DSK Hyps kundaffär på 936 miljoner euro, exklusive ränta. Den totala källskatten betald till DSK Hyp under perioden 2008–2015 uppgår till cirka 1 500 miljoner euro. Ytterligare återkrav kan inte uteslutas, skriver SEB i rapporten för fjärde kvartalet.

Annons

SEB tycker att de gränsöverskridande aktielånaffärer som granskas av tyska skattemyndigheter utfördes i överensstämmelse med då gällande regelverk och SEB:s externa juridiska rådgivare är av uppfattningen att skattemyndighetens återkrav i det avseendet ska strida mot tysk lag och EU-rätt. DSK Hyp kommer att överklaga dessa återkrav.

Av denna anledning har fram till idag och i enlighet med gällande redovisningsregler har SEB inte gjort någon reservering på koncernnivå, men banken utesluter inte att granskningen kan leda till negativa finansiella effekter för SEB-koncernen. De rättsliga prövningarna uppskattas pågå i flera år då det förväntas att ärendet kommer att kräva en prövning åtminstone i Tysklands Federal Fiscal Court.

I juli 2018 informerades DSK Hyp att den tyska åklagarmyndigheten startat en utredning mot en före detta anställd, och möjligen också mot andra personer som DSK Hyp då inte kände till. Anklagelsen gäller att ha bistått i skatteflykt där obetald skatt har återkrävts och återfåtts. Den utredningen pågår fortfarande och såvitt DSK Hyp känner till utreds ett antal anställda för den påstådda inblandningen i allvarlig skatteflykt.

Annons

DSK Hyp fick kännedom om att utredningens omfattning har ökat i samband med att kontoren för DSK Hyp och Skandinaviska Enskilda Banken AB:s Frankfurtfilial genomsöktes i december 2021. Banken vet inte nu vilken påverkan denna utredning kan få på skatterevisionen av källskatt.

I SEB:s rapport står också att såvitt DSK Hyp vet har inget åtal väckts mot någon av dessa anställda, men SEB kan inte utesluta att utredningen eller möjliga åtal kan leda till negativa finansiella effekter för SEB- koncernen. 

SEB skriver i rapporten att man har fått förfrågningar från myndigheter i de jurisdiktioner där banken bedriver verksamhet, däribland myndigheter i USA, att tillhandahålla information som rör åtgärder mot penningtvätt. SEB skriver att man besvarar alla frågor i dialog med dessa myndigheter. Banken utesluter ändå inte att nuvarande och framtida tillsynsärenden och förfrågningar från myndigheter kan leda till kritik eller sanktioner.

Annons
Annons