Bank

SEB startar verksamhet för investeringar i grön teknik

SEB bildar en ny enhet inom banken som ska investera riskkapital i grön teknik för att bidra till en hållbar omställning. 

Publicerad 2020-09-17

Sektorn för grön teknik är under snabb utveckling och kommer att spela en nyckelroll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det finns dock en brist på investeringskapital i denna sektor eftersom investeringar i ny, grön teknik ofta tar längre tid för att utvecklas och mogna än traditionella riskkapitalinvesteringar. SEB har därför bildat en ny enhet, SEB Greentech, för att stötta nordiska bolag i denna sektor. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Det här är ett uttryck för vår ambition att bidra till en hållbar omställning, Det är kritiskt att unga företag inom greentechområdet får tillgång till finansiering i tidiga skeden att kunna förverkliga framtagandet av teknik, produkter och tjänster som kan komma samhället, våra kunder och aktieägare till godo, säger SEB:s vd Johan Torgeby.

Enheten har ett initialt investeringskapital på 300 miljoner kronor, med en ambition att öka till 1 miljard kronor över tid. Den kommer att investera i företag som utvecklar lösningar som på ett avgörande sätt kan förbättra användningen av naturresurser och minska negativ ekologisk påverkan. Det kan till exempel handla om investeringar inom förnyelsebar energi, energilagring, vatten- och jordbruksteknik, cirkulära affärsmodeller och avfallshantering.

– Vi ser att vi kan bidra med kapital till ett område som är viktigt för samhället och där Sverige kan ta en stark position då vi har spännande entreprenörer inom grön teknik, säger Sara Öhrvall, som har ett övergripande ansvar för hållbarhetstransformation inom SEB.

– Vi ser också ett stort värde för bankens kunder att ligga närmare den teknikutveckling som sker för att bidra till klimatomställningen, och även en möjlighet till kompetensöverföring till banken inom hållbarhetsfrågor, säger Sara Öhrvall.

SEB Greentech kommer att ledas av Markus Hökfelt, som rekryteras från Almi Invest där han idag är fondchef för Almi Invests Greentechfond. Markus tillträder rollen 1 november.  

– Med SEB Greentech och bankens övriga plattform finns nu helt rätt verktyg att investera ägarkapital som skapar långsiktigt värde för bolag i den här sektorn, säger Markus Hökfelt.

Investerings- och avvecklingsbeslut kommer att beslutas i en nyinrättad Greentech Investment Committee. Enheten kommer också att tillsätta ett externt expertråd med erfarenhet inom grön teknik. SEB Greentech blir en systerorganisation till SEB Venture Capital, som investerar riskkapital inom fintechområdet.

 

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in