SEB under vd Johan Torgeby ökar investeringarna.
Johan Torgeby, VD och koncernchef för SEB.
Bank

SEB slår förväntningarna

SEB:s rapport för det andra kvartalet slår förväntningarna på samtliga punkter. Resultatet är nästan 500 miljoner bättre än förväntat. Banken ökade andelarna på bolånemarknaden "för första gången på många år", enligt vd Johan Torgeby.

Uppdaterad 2019-07-12
Publicerad 2019-07-12

Omsättningen för andra kvartalet är 12,197 miljarder kronor. Förväntat enligt Infront Data var 11,704 miljarder kronor. Omsättningen är upp 2,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år, då låg den på 11,903 miljarder kronor.

Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster kom in på 6,103 miljarder kronor, jämfört med analytikernas förväntningar på 5,640 miljarder kronor (Infront Data). Resultatet minskar dock jämfört med motsvarande period föregående år, då det hamnade på 6,2 miljarder.

Nettoresultatet var betydligt sämre än motsvarande period föregående år – 4,892 miljarder kronor, vilket är hela 51 procent sämre jämfört med nettoresultatet på 10,024 miljarder kronor andra kvartalet 2018.

I vd-ordet pratar vd Johan Torgeby särskilt om företagens stora efterfrågan på rådgivning och kapitalmarknadsfinansiering. 

– Vi ser fortsatta möjligheter till nya affärer relaterade till den pågående strukturella omställningen av energisektorn liksom i utvecklingen av de nya digitala affärsmodellerna, säger Johan Torgeby.

–Utsikterna för lån och investment banking-tjänster är fortsatt lovande. På längre sikt är läget mer diffust givet den osäkra makroekonomiska omvärlden.

Bolånen växte med 12 miljarder och uppgick till 494 miljarder kronor. Total utlåning för divisionen ökade med 23 miljarder och uppgick till 804 miljarder kronor. 

– För första gången på många år ökade vi marknadsandelen inom bolån i det andra kvartalet, säger Johan Torgeby i vd-ordet.

Det har varit tuffare på försäkringsmarknaden med hård konkurrens och marginalpress. 

– SEB:s division Liv ökade sin nyförsäljning, men nådde inte marknadens tillväxtnivå.

Inom investment management har SEB omallokerat från aktivt till passivt förvaltade fonder med lägre marginaler. 34 procent av kapitalet i SEB:s egna fonder är nu förvaltade enligt hållbarhetskriterier.

Johan Torgeby poängterar också bankens olika åtgärder och initiativ för att bekämpa ekonomisk brottslighet.

– Tillsammans med flera nordiska banker har vi tagit ett initiativ att etablera en gemensam plattform som kommer att förbättra och förenkla processerna för känn-din-kund. Jag är övertygad om att ett nära samarbete mellan banker, tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter är avgörande för samhället, för att bevara förtroendet för det finansiella systemet, säger Johan Torgeby i vd-ordet.

Ökade kostnader och kreditförluster

Räntenettot kom in på 5,692 miljarder kronor mot väntade 5,515 miljarder kronor (Infront Data) och upp marginellt från motsvarande period föregående år då räntenettot blev 5,500 miljarder konor.

Provisionsnettot hamnade på 4,735 miljarder kronor, där förväntningarna enligt Factset låg på 4,680 miljarder kronor. Det är dock en liten nedgång mot de 4,814 miljarderna som provisionsnettot hamnade på motsvarande period föregående år.

Kreditförlusterna hamnade på 386 miljoner kronor, lägre än förväntade 407 miljoner kronor enligt Infront Data men större än de 221 miljoner kronorna i kreditförlust motsvarande period föregående år.

Rörelsekostnaderna hamnade på 5,708 miljarder kronor, en ökning jämfört med de 5,527 miljarder kronorna i rörelsekostnad motsvarande period föregående år.

Platsannonser

Logga in