FinansNyhet

SEB redovisar högre rörelseresultat än väntat – ingen utdelning 2020

SEBSEB
Foto: SEB
Publicerad

SEB överträffar analytikernas prognos med ett rörelseresultat om 5 916 miljoner kronor för de tredje kvartalet. Någon utdelning blir det inte under 2020.

Marlène Sellebråten

SEB:s rörelseresultat för det tredje kvartalet 2020 uppgick till 5 916 miljoner kronor med en räntabilitet på 11,7 procent och en kärnprimärkapitalrelation på 19,4 procent, framgår av bankens delårsrapport för det tredje kvartalet. Rörelseresultatet överträffar därmed analytikernas snittprognos om ett resultat om 5 638 miljoner kronor, enligt en sammanställning av Nyhetsbyrån Direkt. 
 
Räntenettot uppgick till 6 336 miljoner kronor och provisionsnettot till 4 301 miljoner kronor. SEB:s kreditförluster uppgick till 1 098 miljoner kronor. Styrelsen bekräftar sitt tidigare beslut att inte föreslå någon utdelning under 2020.

– Trots det utmanande ekonomiska läget rapporterar SEB ett starkt finansiellt resultat. Högre räntenetto, lägre kostnader och lägre kreditförluster motverkades av värderingseffekter som gick ner från det andra kvartalets höga nivå. Vi ser fortsatt begränsade effekter från pandemin på kreditkvaliteten och vägledningen för förväntade kreditförluster på cirka 6 miljarder kronor för 2020 kvarstår. Vi har en stark kapital- och likviditetsposition och kapitalbufferten ligger 580 baspunkter över kärnprimärkapitalkravet. Trots visst ljus i slutet av tunneln, kvarstår osäkerheten. Vår högsta prioritet är fortsatt att stödja våra kunder, skriver SEB:s vd och koncernchef, Johan Torgeby, i en skriftlig kommentar.

  • Rörelseintäkterna minskade med 10 procent till uppgick till 12 563 miljoner kronor (13 999) jämfört med det andra kvartalet 2020. Jämfört med det tredje kvartalet 2019 ökade rörelseintäkterna med 5 procent.
  • Rörelsekostnaderna minskade med 3 procent till 5 547 miljoner kronor (5 712). Jämfört med det tredje kvartalet 2019 minskade rörelsekostnaderna med 1 procent.
  • Förväntade nettokreditförluster minskade med 59 procent till 1 098 miljoner kronor under det tredje kvartalet (2 691), motsvarande en förväntad nettokreditförlustnivå på 19 baspunkter (46).
  • Räntabiliteten på eget kapital ökade till 11,7 procent (8,7). Räntabiliteten på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster var 11,6 procent (11,2).
  • In- och upplåning från allmänheten minskade med 1 miljard kronor till 1 432 miljarder kronor (1 433). Jämfört med årsskiftet var tillväxten 271 miljarder kronor. Inlåningen från icke-finansiella företag och hushåll ökade med 15 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2020 samt med 125 miljarder kronor sedan årsskiftet
  • Det förvaltade kapitalet uppgick till 2 054 miljarder kronor (1 909) och marknadsvärdet ökade med 143 miljarder kronor. Nettoinflödet av tillgångar uppgick till 2 miljarder kronor under det tredje kvartalet.
  • SEB:s kreditportfölj, som omfattar lån, ansvarsförbindelser och derivat, ökade med 35 miljarder till 2 634 miljarder kronor i det tredje kvartalet (2 599)
  • SEB:s kärnprimärkapitalrelation uppgick till 19,4 procent (17,8).

SEBTabell: Finansiell information för det tredje kvartalet 2020, SEB
Källa: SEB

Annons
Annons