Bank

SEB överraskar

UPPDATERAD SEB, med vd Johan Torgeby, ökar rörelsevinsten med 12 procent i det första kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol, vllket är bättre än analytikernas förväntan.

Uppdaterad 2019-04-30
Publicerad 2019-04-30

"Kundernas aktivitetsnivåer var fortsatt gynnsamma under det första kvartalet trots den säsongsmässiga inbromsningen”, skriver bankens vd Johan Torgeby i delårsrapporten.

Rörelsevinsten ökade till 5 864 miljoner kronor, jämfört med väntade 5 542 miljoner kronor enligt Infront Datas analytikersammanställning.

Räntenettot ökade samtidigt med 7 procent till 5 345 miljoner kronor, något lägre än väntade 5 414 miljoner kronor.  

"Vår division Stora Företag & Finansiella Institutioner hade sitt bästa första kvartal sedan 2015 och nådde en avkastning på allokerat kapital på 11,8 procent, vilket var 3 procentenheter högre än förra året. Resultatet bars upp av företagens stabila aktivitetsnivå, en stark prestation inom SEB Markets och högre kompensation för inlåning från Treasury - det senare var dock en temporär effekt. Kreditförlusterna ökade marginellt men kreditkvaliteten var fortsatt god", skriver Torgeby om divisionen.

Utvecklingen inom divisionen Företag & Privatkunder är mer blandad.

"Efterfrågan på krediter var stark bland de små och medelstora företagen och SEB:s marknadsandel fortsatte att växa. Tillväxttakten inom bolån förbättrades under kvartalet. Vår ambition att över tid växa i linje med genomsnittlig marknadstillväxt ligger fast. Den hårda konkurrensen inom bolån kvarstod och marginalerna var pressade," skriver han vidare.

SEB:s totala förvaltade kapital ökade med 91 miljarder till 1 790 miljarder kronor.

"SEB överträffar marknadens förväntningar med god marginal, men resultatet har låg kvalitet och den positiva avvikelsen förklaras helt av ett betydligt högre ”tradingnetto” än väntat. Både ränte- och provisionsnetto är lägre än marknadens förväntningar, samtidigt som kostnaderna är något högre. Även om den positiva avvikelsen på tradingnettot till stor del verkar vara driven av kundaktiviteter tenderar denna post att värderas lågt av analytikerna. CET1-kvoten var 17,1procent; något lägre än väntat men fortfarande med god marginal till FIs krav på 14,6 procent", skriver Ålandsbanken i en kommentar efter rapporten.

"Vi räknar med att justera ned estimaten något för 2019 till följd av lägre ränte- och provisionsnetton samt högre underliggande kostnader. Kursreaktionen bör bli svagt negativ under dagen, men liksom för Nordea begränsas nedsidan av en i utgångsläget låg värdering och en god dividendpotential."

Platsannonser

Logga in