Bank

SEB: Ny information från SVT ändrar inte bedömning

SEB har tagit del av en lista med företag som misstänks för penningtvätt från SVT:s Uppdrag Granskning. Detta förändrar inte bankens bedömning kring den baltiska verksamheten.

Uppdaterad 2019-11-19
Publicerad 2019-11-19

SEB har tagit del av en lista på 194 företag som misstänks för penningtvätt och har jämfört namnen med den interna analys banken gjort och som legat till grund för den bedömning och de uttalanden banken har gjort kring den baltiska verksamheten, skriver SEB i ett pressmeddelande.

“Namnen på SVT:s lista täcks i allt väsentligt av bankens egen analys och förändrar inte i grunden gjord bedömning”, skriver SEB. 

Namnen på SVT:s lista är hanterade sedan tidigare där cirka 95 procent av kundrelationerna är avslutade. De kvarvarande kunderna möter bankens kriterier, uppger SEB.

– Generellt kan jag säga att vår förmåga att upptäcka den här typen av brottslighet har blivit bättre över tid. Det kan också ses på antalet rapporter som vi lämnar in och på vårt systemstöd, men också på den risktolerans som har funnits mot den här typen av brottslighet. Den har ändrats både ur bankens och regelverkens perspektiv. Det är en ständig förbättring om man tittar bakåt 10-15 år mot i dag. Det arbetat tar aldrig slut, säger Frank Hojem, presschef på SEB, till nyhetsbyrån Direkt.

Hur ser ni på de pågående myndighetsutredningarna?

– Vi samarbetar transparent med våra tillsynsmyndigheter. De är viktiga för att vi ska kunna bli bättre på det här. Det vi har pågående nu som vi själva och myndigheterna tidigare har kommenterat är Finansinspektionens genomgång kring SEB:s moderbolags styrning och kontroll över sin baltiska verksamhet. Finansinspektionen har sagt att de kommer att avsluta den under första kvartalet 2020. Sedan har vi pågående tillsyn i alla de här länderna. Ska man komma till rätta med grundproblemet måste finansinspektionerna, bankerna och finanspolisen samarbeta och skapa resultat. Det är fokus framåt, säger Frank Hojem till Direkt.

SEB berättade i slutet av förra veckan om att banken blivit kontaktad av SVT:s Uppdrag granskning om ett kommande program om misstänkt penningtvätt i Baltikum, vilket fick aktiekursen att dyka med över 10 procent. 

Uppdrag Gransknings nästa program om penningtvätt sänds imorgon onsdag.

Platsannonser