Finans Nyhet

SEB: Ny fart på tillväxten

Publicerad

Tillväxten i världen och i Sverige tar ny fart efter vårens oro. Och statsfinanserna klarar den valbudget som regeringen och samarbetspartierna nu förhandlar om, bedömer SEB:s ekonomer i sin senaste konjunkturprognos.

Det ser rätt bra ut för den inhemska efterfrågan med expansiva inesteringsplaner. Och det är en islossning på väg när det gäller hushållens konsumtion, säger Håkan Frisén, chef för SEB ekonomisk analys.

Tillväxten blir i år 2,3 procent enligt SEB:s prognoser för att nästa år öka till 2,9 procent. 2007 hamnar den på 2,6 procent.

Sänkta skatter gör att hushållens inkomster och konsumtion ökar med över 3 procent nästa år. Arbetslösheten ligger dock kvar på en bit över 5 procent både nästa år och 2007.

Annons

Inflationen väntas hamna under 2 procent både i år och 2007. I mars nästa år kommer dock en första räntehöjning från Riksbanken, bedömer SEB:s ekonomer. Skälen är bland annat att den låga inflationen börjat dra sig uppåt och stimulanserna från en mer expansiv finanspolitik i form av regeringens valbudget.

I motsats till en del andra bedömare tycker SEB:s ekonomer inte att regeringen gör fel som vill stimulera ekonomin med drygt 20 miljarder i skattesänkningar och utgiftsökningar nästa år. Statsfinanserna ser nämligen ut att ha förbättrats med i storleksordningen 50 miljarder sedan årsskiftet även om en del av det beror på engångseffekter.

Vi landar på mellan 30 och 35 miljarder i stimulanser nästa år. Men läget har förbättrats så man avlägsnar sig inte från överskottsmålet, säger SEB:s chefekonom Klas Eklund.

Annons

Jag har svårt att se det här som särskilt farligt. Huvuddelen av stimulanserna ligger på skattesänkningar.

Snarare kan skiftet till en mer expansiv finanspolitik och en lite stramare penningpolitik i form av högre ränta vara bra med tanke på risken för bubblor på bostadsmarknaden och den knackiga sysselsättningsutvecklingen, resonerar SEB:s ekonomer.

Prognosen för Sverige utgår från att det blir en borgerlig valseger nästa år. Men effekterna av ett skifte för regeringsmakten med ytterligare skattesänkningar på 10 miljarder och åtstramningar i socialförsäkringarna blir enligt SEB:s ekonomer små på kort sikt.

Annons

TT

Annons