Annons

Annons

Johan_Torgeby_534.jpg

Johan Torgeby, vd SEB.

SEB höjer utdelningen

"Under året ökade aktivitetsnivån inom alla kundsegment och vi såg positiva konjunktursignaler i alla våra hemmamarknader. Vi står väl rustade för att fortsätta skapa kundvärde och vinsttillväxt", säger SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby.

SEB presenterar bokslutskommunikén för 2017. Exklusive jämförelsestörande poster var rörelseresultatet 22,7 miljarder kronor och räntabiliteten 12,7 procent. Rörelseresultatet för 2017 uppgick till 20,8 miljarder kronor, jämfört med 14,9 miljarder kronor föregående år, och räntabiliteten var 11,5 procent.

Rörelseintäkter låg på 45,6 miljarder kronor under 2017 jämfört med 43,3 miljarder kronor året innan, rörelsekostnader landade på 21,9 miljarder kronor, jämfört med 21,8 föregående år. Nettoresultat uppgick till 16,2 miljarder kronor jämfört med 10,6 miljarder kronor föregående år.

Nettokreditförluster uppgick till 808 miljarder kronor jämfört med 993 miljarder kronor föregående år och med en kreditförlustnivå på 0,05 procent  jämfört med 0,07 procent.

Annons

Annons

Vinst per aktie uppgick till 7,49 kronor jämfört med 4,88 kronor föregående år.

"Under året ökade aktivitetsnivån inom alla kundsegment och vi såg positiva konjunktursignaler i alla våra hemmamarknader. Vi står väl rustade för att fortsätta skapa kundvärde och vinsttillväxt. Nu ska vi leverera på sista året i vår nuvarande affärsplan och är fast beslutna att hålla vårt kostnadstak på 22 miljarder kronor", kommenterar SEB:s vd och koncernchef, Johan Torgeby, resultatet.

Angående den ökade aktivitetsnivån inom alla kundsegment uppger han att "Storföretagen drog fördel av det gynnsamma finansieringsläget på marknaderna och bättre tillväxtmöjligheter. Företagstransaktionerna var fler och på skuld- marknaderna gjordes många nyemissioner, dock var efterfrågan på traditionell bank- finansiering begränsad. Institutionerna drog fortsatt nytta av de starka aktiemarknaderna, men den stora tillgången till likviditet och obalanser inom obligationsmarknaderna var utmanande".

Han kommer även in på att Institutionerna nu måste hantera "allt mer komplexa regelverkskrav och där har vi kunnat stötta dem genom vårt breda erbjudande inom depåförvaltningstjänster inklusive back office och administration. Med det bättre affärsläget ökade låneefterfrågan från små och mellanstora företag i Sverige och Baltikum. Som en del i implementeringen av det nya MiFID- regelverket förädlade vi vårt erbjudande till privatbankskunderna".  

Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 6,1 miljarder kronor, jämfört med 5,4 miljarder kronor föregående kvartal. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 4,2 miljarder kronor, jämfört med 5,4 miljarder kronor föregående kvartal. Jämfört med det fjärde kvartalet 2016 ökade rörelseresultatet före jämförelsestörande poster med 10 procent. Räntabiliteten var 8,8 procent, jämfört med 12,1 föregående kvartal, medan räntabiliteten före jämförelsestörande poster var 13,5 procent, jämfört med 12,1 procent föregående år.

Rörelseintäkterna uppgick till 11,9 miljarder kronor i det fjärde kvartalet, jämfört med 11,1 föregående kvartal. Jämfört med det fjärde kvartalet 2016 ökade rörelseintäkterna med 2 procent. Rörelsekostnaderna uppgick till 5,6 miljarder kronor, jämfört med 5,4 miljarder kronor tredje kvartalet. Jämfört med det fjärde kvartalet 2016, minskade rörelsekostnaderna med 2 procent.

Kreditkvaliteten var fortsatt god och kreditförlustnivån var 3 baspunkter i kvartalet, jämfört med 7 baspunkter föregående år. Likviditetstäckningsgraden var 145 procent, jämfört med 168 förra
årsskiftet. Kapitalpositionen förbättrades och kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 19,4 procent, jämfört med 18,8 förra årsskiftet. SEB:s egen beräkning av kärnprimärkapitalkravet, inklusive tillägg för löptidsgolv och riskvikter för företag, uppgick till 17,2 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 5,75 kronor per aktie för 2017, jämfört med 5,50 kronor för 2016.

Förvaltat kapital ökade med 80 miljarder kronor till 1.830 miljarder kronor, framgår det av rapporten. 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons