Styrelser

SEB har utsett ny valberedning

Valberedningen gör sig redo inför SEB:s årsstämma i mars. Investor, Alecta, Trygg-Stiftelsen och AMF är representerade.

Uppdaterad 2017-09-14
Publicerad 2017-09-14

SEB:s årsstämma ska hållas måndagen den 26 mars 2018. Nu står det klart att valberedningen kommer att bestå av:

  • Petra Hedengran, Investor, ordförande
  • Magnus Billing, Alecta
  • Lars Heikensten, Trygg-Stiftelsen
  • Javiera Ragnartz, AMF
  • Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 36,5 procent av röstetalet för samtliga aktier i banken. SEB:s styrelse har utsett Tomas Nicolin att vara adjungerad ledamot av valberedningen.

Platsannonser