Annons

Annons

sebflens.jpg

Christopher Flensborg ansvarar för gröna satsningar på SEB. Foto: Pressbild

SEB gör grön storsatsning

Banken släppte nyligen sin första egna miljövänliga obligation som ska låna pengar till europeiska bolag. Att valet föll på Europa beror på att regionens miljölagar är relativt harmoniserade.

SEB har sedan tidigare en grön obligationsfond och har, i likhet med många andra banker, lanserat flera etiska fonder. Förra veckan avsatte SEB också 500 miljoner euro till sin första egna gröna obligation, vilket Realtid.se tidigare rapporterat om.

Christopher Flensborg, chef för SEB:s avdelning Climate & Sustainability Solution, pekar ut globala så kallade megatrender som en pådrivande faktor till satsningarna.

Måste öka medvetenheten

En välkänd sådan trend är befolkningsökningen i världen. Inom 30 år väntas vi bli 9-10 miljarder människor på jorden, vilket leder till mer föroreningar och avfall. Samtidigt väntas den gobala uppvärmningen bland annat resultera i fler stormar, bränder och översvämningar.

– Det är exempel på problem som leder till finansiell risk som man som finansiell aktör måste ta allvarligt på. Det är viktigt att öka medvetenheten om våra förbrukningssätt och miljöfrågor i stort och som bank måste vi mobilisera hela vår infrastruktur för att få bätte förståelse för riskhantering, säger Christopher Flensborg till Realtid.se.

Annons

Annons

PWC granskar

SEB:s nyutgivna gröna obligation ska främst låna till stora företag och institutioner, kommuner och landsting samt bostadsrättsföreningar. Lånen får bara gå till investeringar med tydlig miljöprofil, till exempel förnyelsebar energi, energieffektivisering och gröna fastigheter. Och miljöaspekten ska säkerställas av PWC samt oberoende externa klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero.

För Realtid.se berättar Christopher Flensborg dock att obligationen bara avser satsningar i Europa. Orsak: De europeiska miljölagarna är relativt harmoniserade, vilket ökar transparensen. Fler regioner kan bli aktuella framöver – men för Kina kan dörren förbli stängd.

– Jag tror inte att vi kommer ge ut en obligation som lånar till Kina för det är fortfarande för annorlunda "governance" där. Även språket och andra strukturella skillnader gör det svårt att backa upp gröna SEB-obligationer med gröna lån till Kina, säger Christopher Flensborg till Realtid.se.

Hur arbetar SEB internt med att öka miljömedvetenheten?

– När avdelningen Climate & Sustainability Solution öppnade 2007 var det bara jag som jobbade. I dag är vi sex anställda. Vi har även kontinuerligt utbildningssessioner och olika forum och events där vi tar upp de här frågorna, säger Christopher Flensborg.

Arbetat nära Världsbanken

SEB har sedan 2008 haft ett nära samarbete med Världsbanken kring gröna obligationer. SEB har sedan dess agerat rådgivare åt andra aktörer som upprättat gröna obligationer till ett samlat värde av motsvarande 90 miljarder kronor. Detta har koordinerats från SEB:s avdelning Climate & Sustainability Solution som skapades 2007. 

Källa: SEB

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons