Bank

SEB: "Felaktigt om systematiska brister"

Det är fel att SEB haft systematiska brister i skyddet mot penningtvätt. Det skriver SEB:s presschef Frank Hojem i ett email till Realtid på måndagen efter att Svenska Dagbladet hänvisat till en rapport av Finansinspektionen (FI) som pekar på allvarliga brister hos SEB i arbetet mot penningtvätt.

Uppdaterad 2019-04-29
Publicerad 2019-04-29

"Det är en i grunden felaktig beskrivning att SEB skulle ha haft systematiska brister i skyddet mot penningtvätt. Svenska Dagbladet refererar till en enskild mening i en preliminär bedömning som rör ett litet urval av kunder under en pågående tillsyn. I Finansinspektionens avslutande bedömning är meningen om systematiska brister borttagen”, skriver Hojem.

"Om man bryter ut enskilda meningar ur en avstämningsskrivelse, vars hela syfte är att vara en avstämning i en pågående tillsyn, kan de tyckas dramatiska. Men Finansinspektionens avstämningsskrivelse i december 2016 och dess preliminära bedömningar reflekterar inte myndighetens samlade bedömning”.

“Också viktigt att påpeka att Finansinspektionen avslutade detta tillsynsärende november 2017 utan sanktion med en slutskrivelse som ger ett antal rekommendationer kring förbättringsområden”.

Hojem skriver att FI ändrade många av sina initiala bedömningar och att SEB efter avstämningsskrivelsen i december 2016 kompletterade med ytterligare information, hade flera möten med Finansinspektionen och förklarade delar som missförståtts.

"SEB välkomnar granskning av vår verksamhet både från myndigheter och media, men det är allvarligt om det bygger på felaktigheter och uppgifter om våra kunder som läcker ur dokument från tillsynsmyndigheten”.  

Platsannonser

Logga in