Finans Nyhet

”Se över reglerna för anmälnings- plikten”

Publicerad

Att köpa aktier i det egna företaget genom ett incitamentsprogram kan bli dyrt för många insynspersoner. Det menar Richard Folke, advokat på DLA Nordic, som kritiserar de nuvarande reglerna.

Advokaten Richard Folke, vid byrån DLA Nordic, kritiserar lagen om anmälningsskyldighet avseende värdepapper på Dagens Industris debattsida i dag.

Han menar bland annat att lagen omfattar betydligt fler personer än vad de flesta känner till. I dess nuvarande form är lagen dessutom krånglig och svår att efterleva, menar han.

”Personer som köper aktier genom incitationsprogram riskerar en särskild avgift på upp till 350.000 kronor om de inte klarar av att leva upp till lagens krav. Och det är inte lätt för den som inte är väl insatt i lagen och Finansinspektionens rutiner”, skriver Richard Folke.

Annons

Han menar att reglerna även kan vara krångliga för den invigde exempelvis vid en emission i ett börsnoterat bolag där insynsanmälan ska ske i flera led.

”Detta kräver att den anmälningsskyldiga har en grundläggande förståelse för begrepp som teckningsrätter, BTA och interims-aktier samt även att denna mycket noggrant övervakar sin depå eftersom anmälningsskyldigehten utlöses då aktierna kommer in på depån”, skriver Richard Folke.

Han pekar även på att flera problem kan uppstå när man har en utländsk depå som i vissa fall medför fördröjningar innan aktierna bokas ut.

Annons

Blanketterna som de anmälningsskyldiga blir hänvisad till är även ”onödigt krångliga och ställer höga krav på kunskap om exempelvis processen i en företrädelseemission”, enligt Richard Folke.

Men det finns flera fällor som Richard Folke pekar på. Bland annat är det viktigt att en person som avslutar sin anställning är noga att avregistrera sig som insynsperson för att undvika problem.

Richard Folke slår fast att det är dags att jämföra med reglerna inom andra EU-länder för att se om Sverige kan förenkla sina.

Annons

Richard Folke

• Advokat vid DLA Nordic sedan 2009.

• Ingår i advokatbyråns corporate-grupp samt i bank- och finansgruppen.

• Han är specialiserad på kapitalmarknadsrätt, företagsöverlåtelser och allmän bolagsrätt. Inom bank- och finansområdet arbetar han bland annat med förvärvsfinansiering och leasing.

• Richard har bland annat deltagit i finansieringar, börsnoteringar, publika emissioner och företagsöverlåtelser.

Annons