Finans Nyhet

SD välkomnar finansskatt – sågar 3:12-reglerna

Sverigedemokraternas ekonomiska talesperson Oscar Sjöstedt tycker att det är rimligt att storbankerna får betala en ny skatt eftersom de slipper betala moms idag.
Publicerad

Finansministern arbetar med förslaget till en ny bankskatt. Oscar Sjöstedt (SD) välkomnar principen bakom en sådan skatt, under förutsättning att den får rätt utformning. Men förslaget till nya 3:12-regler sågar han rejält.

Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt välkomnar en ny bank- eller finansskatt. Men han vill vänta med att ta slutgiltig ställning tills dess att det finns ett konkret förslag från regeringen lagt på riksdagens bord att ta ställning till.

– Principen som sådan är jag starkt positiv till, bland annat för att sektorn i dag är momsbefriad och därmed skattemässigt gynnad. Dessutom ges den andra ekonomiska fördelar, som de offentliga garantier som ytterst säkrar bankernas fortlevnad. I dessa ligger ett ekonomiskt värde som också gör en sådan skatt rimlig, säger Oscar Sjöstedt till Realtid.se.

Därmed välkomnar han de sju miljarder kronor i intäkter som förslaget som mest beräknats ge, enligt finansminister Magdalena Anderssons (S) beräkningar. Kalkylerna har visat på ett spann för intäkterna av en finansskatt som ligger mellan 4-7 miljarder kronor per år.

Annons

– Med tanke på hur stora vinster storbankerna gör är det fullt rimligt att de får vara med och bidra till välfärdens finansiering.

Det har dock visat sig att förslaget slår betydligt bredare än enbart mot storbankerna. Totalt handlar det om nästan 320 000 företag som kan omfattas av skatten, enligt skatteverkets beräkningar. Till exempel kommer företag som förmedlar krediter eller erbjuder avbetalning eller försäkringar i samband med köp att omfattas. Det betyder att alltifrån elektronikkedjor över e-handelsföretag till storföretag med egna internbanker kan komma att bli skattskyldiga enligt förslaget.

Hur ser du på den aspekten av förslaget?

Annons

– Den här kritiken måste vi ta på allvar. Det kommer avgöra hur vi ställer oss till förslaget när det väl landar på riksdagens bord, säger Sjöstedt.

– Blir det alltför svårförståeligt eller krångligt säger vi nej. Från Sverigedemokraternas sida kommer vi också lägga ett landsbygdsperspektiv på utformningen som blir ett viktigt inslag i vår analys av förslaget.

Det exemplifierar Sjöstedt med att en ny bankskatt inte till exempel kan beräknas enbart utifrån antalet anställda i respektive bank eller företag. Det skulle nämligen slå orimligt hårt mot sparbanker och andra aktörer som finns väl representerade med små men jämförelsevis många kontor på landsbygden, jämfört med hur nätbanker med stor omsättning men med betydligt färre anställda då nästan helt skulle slippa undan en ny skatt.

Annons

Men i frågan om hur nya 3:12-regler kan se ut, alltså det regelverk som avgör hur fåmansbolag beskattas, stänger Sjöstedt definitivt dörren till att stödja ett förslag från finansministern. Där kan regeringen inte räkna med någon som helt form av stöd från Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson.

– Där har vi en diametralt motsatt inställning jämfört med planerna på en bankskatt. Här säger vi bestämt och hundraprocentigt nej till en skärpning. Och det kommer gälla så länge jag har något att säga till om.

Sjöstedt lyfter fram att 3:12-reglerna är en skatt som handlar om grundläggande principer för företagande och entreprenörer. 

– Vi behöver fler istället för färre som startar företag och anställer folk. Och de som gör detta måste tillåtas att tjäna pengar. Detta handlar om drivkraften för företagande.

Oscar Sjöstedt invaldes i riksdagen 2014, och utsågs till Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesman samma år. Innan dess hade han bland annat arbetat på partiets riksdagskansli som anställd tjänsteman.

Är du beredd att prata med och förhandla om den här delen av den ekonomiska politiken med allianspolitikerna i riksdagens finansutskott?

– Självklart är jag det. Jag har i något tidigare sammanhang sagt att jag är beredd att prata om vad som helst. Vill någon eller några prata med oss om detta så ställer vi givetvis upp.

Annons