Fastigheter

SBB vill öka substansvärdet mest av alla fastighetsbolag

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, ökar resultatet rejält i rapporten för andra kvartalet och delårarapporten för första halvan av 2019. Också hyresintäkterna ökar. Bolaget ser mycket positivt på den närmsta framtiden och flaggar för en kapitalanskaffning i samband med den kommande börsnoteringen.

Uppdaterad 2019-07-10
Publicerad 2019-07-10

Vd:n Ilija Batljan är mycket positiv i utsikterna framåt i sitt vd-ord:

– SBBs trygga kassaflöden påverkas endast marginellt av konjunktur och omvärldsfaktorer. 

– För åren 2019-2021 är vår bedömning att vi ska kunna leverera den högsta årliga ökningen i substansvärde bland alla svenska noterade fastighetsbolag.

Resultatet för andra kvartalet är 717 miljoner kronor, en ökning med 77 procent jämfört med motsvarande resultat föregående år, 405 miljoner kronor. Det är en ännu större uppgång jämfört med resultatet på 216 miljoner kronor för första kvartalet.

Första halvåret i år ökar SBB resultatet före skatt till 1 060 miljarder kronor, upp 54 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet blev 933 miljoner kronor, jämfört med 518 miljoner kronor föregående år. 

Hyresintäkterna ökade till 893 miljoner kronor, jämfört med 800 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Fastighetsportföljens värde ökade från 25,2 miljarder kronor andra halvåret 2018 till 30,3 miljarder kronor andra halvåret i år.

Substansvärdet efter avdrag för utdelningar om 438 miljoner kronor ökade under första halvåret med 857 miljoner kronor eller 1,14 kr per stamaktie A och B.

Hyresintäkterna under andra kvartalet var 464 miljoner kronor, jämfört med 410 miljoner kronor föregående år och förvaltningsresultatet 148 miljoner kronor, det var 109 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Under andra kvartalet har SBB genomfört en riktad nyemission som gett 860 miljoner kronor. Dessutom har SBB gett ut en hybridobligation på 300 miljoner euro.

SBB arbetar på att förbereda bolaget för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista. 

– Då vi ser fortsatta tillväxtmöjligheter framåt kan vi också komma att utvärdera möjligheten till en kapitalanskaffning i samband med noteringen på huvudlistan för att ytterligare stärka vår kapacitet att finansiera tillväxten i enlighet med vår nyligen uppnådda investment grade rating, säger  Ilija Batljan i rapportens vd-ord.

Platsannonser