Fastigheter

SBB utökar kreditlimiter med ytterligare 2 miljarder

SBB rapporterade i sin delårsrapport outnyttjade kreditfaciliteter om 7,1 miljarder kronor. Bolaget har i dag utökat kreditlimiterna med ytterligare 2 miljarder.

Uppdaterad 2020-06-05
Publicerad 2020-06-05

Det betyder att alla låneförfall inklusive företagscertifikat är säkrade under de närmaste 24 månaderna. SBB fortsätter också sin strategi att återköpa obligationer som emitterats med högre ränta. SBB:s genomsnittliga kapitalbindning per den 31 maj 2020 uppgick till 4,7 år. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Det är glädjande att SBB gång på gång kan visa styrkan i vår långsiktiga finansieringsstrategi med lång kapitalbindning och stark tillgång till kapitalmarknaden med en bredd av finansieringskällor, säger Rosel Ragnarsson, SBB:s finanschef, i en skriftlig kommentar.

Platsannonser