Annons

Annons

SBB säljer fastighet för 4,9 miljarder

Efter två år som ägare SBB säljer sin fastighet i centrala Oslo för 4,9 miljarder kronor och gör en vinst på en halv miljard.

Det rapporterar Fastighetsvärlden.

SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, säljer fastigheten till DNB Liv. Överenskommet nettofastighetsvärde är 4.897 miljoner kronor (NOK 4 487,5 miljoner). Det överstiger nettofastighetsvärdet i samband med SBB:s förvärv för cirka 473 miljoner norska kronor – beaktat samtliga transaktionskostnader (motsvarande en värdeuppgång på 12 procent under innehavstiden sedan mars 2017).

Fastigheten som har en total uthyrbar area om ca 49.000 kvm är fullt uthyrd till Norges största finansiella institution DNB Bank ASA fram till juni 2027, med årliga hyresintäkter på cirka 205 mkr och ett driftnetto på cirka 194 mkr.

Annons

Annons

Likviden från försäljningen tillsammans med den annonserade hybridobligationsemissionen kommer att användas till att refinansiera 3,4 miljarder kronor säkerställd skuld samt till investeringar i äldreboenden, LSS-fastigheter, skolor samt hyresrätter i Sverige. Frånträde av fastigheten är planerat till 30 april 2019.

SBB:s rådgivare i transaktionen har varit DNB Næringsmegling AS och Advokatfirmaet Selmer AS.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons