lija Batljan, SBB:s vd och grundare.
lija Batljan, SBB:s vd och grundare. Foto: SBB
Fastigheter

SBB redovisar sitt bästa kvartal någonsin

Alla siffror pekar uppåt i SBB:s delårsrapport för det tredje kvartalet 2020.

Uppdaterad 2020-11-03
Publicerad 2020-11-03

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, redovidar för det tredje kvartalet ett resultat om 3 139 miljoner kronor, jämför med 404 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Hyresintäkterna ökade till 1 204 miljoner kronor (507), driftsöverskottet till 852 miljoner kronor (343) och förvaltningsresultatet till 677 miljoner kronor (254). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 411 miljoner kronor (255). Det framgår av SBB:s delårsrapport för det tredje kvartalet 2020.

– Tredje kvartalet 2020 blev SBB:s bästa kvartal någonsin. [...] Det starka resultatet levereras med en allt lägre risk, längre kontrakt, lägre belåning och mycket starkare finansiell ställning, kommenterar Ilija Batljan, SBB:s vd och grundare, i rapporten. Han fortsätter:

– Vår genomsnittliga kontraktslängd för samhällsfastigheter har ökat med 28 procent, från sju till nio år. SBB:s snittränta har under de senaste tolv månaderna minskat från 1,75 procent till 1,41 procent. SBB har ingen exponering mot rörliga räntor. Genomsnittlig räntebindning för samtliga räntebärande skulder är bland de längsta i Norden och var 4,9 år (2,8) och genomsnittlig kapitalbindning var 4,7 år (3,4). Vi har drygt 60 miljarder kronor i icke pantsatta tillgångar, en kassa inklusive likviditet från sålda men ej frånträdda fastigheter och finansiella tillgångar på 9,6 miljarder kronor samt tillgängliga kreditlöften om 9,1 miljarder kronor samt vi visar att vi uppfyller villkoren för BBB+ rating.

Per 30 september bestod SBB:s byggrättsportfölj av cirka 2 185 000 kvadratmeter BTA för social infrastruktur vilket motsvarar cirka 29 000 lägenheter, skriver SBB. 

– Detta säkerställer långsiktigt värdeskapande och kraftiga ökningar av substansvärdet. För två år sedan kommunicerade vi vår uppfattning att vi under åren 2019–2021 ska kunna leverera den högsta årliga ökningen i substansvärde bland alla svenska noterade fastighetsbolag. Utfallet för 2019 landade på höga 73 procent per stamaktie A och B. Efter de första nio månaderna 2020 ligger vi på en ökning av substansvärde per stamaktie A och B på 22 procent, vilket bäddar för ett fortsatt värdeskapande, säger Batljan.

För niomånadersperioden januari-september 2020 redovisar SBB ett resultat före skatt om 6 142 miljoner kronor (1 526), ett resultat om 5 734 miljoner kronor (1 337)  och ett förvaltningsresultatet om 1 601 miljoner kronor (508). Hyresintäkterna ökade till 3 868 miljoner kronor (1 400) och driftsöverskottet till 2 669 miljoner kronor (903). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital blev 1 590 miljoner kronor (450).

SBB:s fastighetsportföljs värde uppgick till 81,2 miljarder kronor (79,5) per 30 september.

Platsannonser