Fastigheter

SBB ökar ägandet i Amasten – köper ICA-handlarnas innehav

Fastighetsbolaget SBB har ingått avtal med ICA-handlarnas Förbund Finans och Gösta Welandson med närstående om förvärv av A-stamaktier i First North-noterade Amasten.

Publicerad 2021-11-18

SBB:s avtal med ICA-handlarna avser förvärv av 246 miljoner aktier i Amasten, motsvarande 32,71 procent av aktierna och 32,74 procent av rösterna, för en kontant köpeskilling av 3,27 miljarder kronor. Ica-handlarnas Förbund har därefter inget innehav i Amasten. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Mot bakgrund av vårt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i ICA Gruppen är avyttringen av Amasten ett naturligt steg. Det känns bra att sälja vårt innehav till SBB som är en stor och väletablerad aktör inom samhällsfastigheter och bostäder, säger Göran Blomberg, vd ICA-handlarnas Förbund i en skriftlig kommentar.

Avtalet med Gösta Welandson med närstående omfattar 19,4 miljoner aktier i Amasten, motsvarande 2,58 procent av aktierna och rösterna, för en kontant köpeskilling av drygt 258 miljoner kronor.

SBB, som tidigare ägde cirka 18 procent av aktierna och rösterna i Amasten, kommer efter dessa två aktieköp att öka sitt ägande till cirka 53 procent av aktierna och rösterna i Amasten. Transaktionen utlöser också ett budpliktsbud på övriga aktier. SBB måste lämna ett sådant inom fyra veckor från att budpliktsskyldigheten uppstår.

Platsannonser

Logga in