FinansNyhet

SBB ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet, höjer prognos för 2021

Ilija Batljan, vd, SBBIlija Batljan, vd, SBB
Ilija Batljan, vd, SBB. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Publicerad

Fastighetsbolaget SBB redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet 2021, jämfört med samma period året innan. Bolaget höjer sin prognos för helåret 2021.

Finwire

Hyresintäkterna steg till 1 451 miljoner kronor (1 323), en ökning med 9,7 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 1 018 miljoner kronor (922), en ökning med 10,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 827 miljoner kronor (605), en ökning med 36,7 procent mot föregående år.

Annons

Resultatet före skatt var 6 942 miljoner kronor (332). Här ingår värdeförändring på fastigheter med 5 071 miljoner kronor (161), upplösning av goodwill med -14 miljoner kronor (-420) och värdeförändring på finansiella instrument med 1 058 miljoner kronor (-14).

Resultatet efter skatt blev 6 558 miljoner kronor (1 223), en ökning med 436 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 4,05 kronor (0,86), vilket innebär en ökning med 371 procent mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, steg till 31,02 kronor per aktie (19,91) per den 20 juni, en ökning med 55,8 procent.

Annons

För helåret 2021 beräknas resultat per stamaktie A och B att uppgå till 7,80 kronor, vilket är en ökning från prognosen om 5,15 kronor som gavs i samband med första kvartalet.

Bolagets styrelse har beslutat att genomföra en utredning gällande om utdelningen på stam A- och B-aktier från och med nästa årsstämma ska betalas ut månadsvis. Utredningens slutsats tillsammans med styrelsens bedömning om utdelningsutrymme för nästa år kommer att presenteras i samband med en kapitalmarknadsdag som planeras att äga rum under hösten 2021.

– SBB:s 12-månaders rullande intjäningsförmåga steg med 30 procent i jämförelse med andra kvartalet 2020 och uppgår till 3,79 kronor per stam A-och B-aktie. Resultat efter skatt blev 9,3 miljarder kronor vilket tillsammans med ökad intjäningsförmåga leder till höjd prognos för ett resultat om 7,80 kronor per stamaktie A och B för helåret 2021. Vi ser stor potential för värdeskapande. Vår värderingsyield är 4,34 procent i en marknad där direktavkastningskraven för våra lågrisktillgångar allt oftare ligger under 3 procent och där vår snittränta ligger på 1,13 procent. Våra value-add-strategier fortsätter att leverera över alla plan. Enbart resultatet från våra två value-add-strategier Byggrättsutveckling & nyproduktion samt Investeringar i befintligt bestånd för första halvåret 2021 landade på 1,7 miljarder kronor. Våra scenarioanalyser visar dessutom att vi har potential för 10-tals miljarder i mervärde från vår byggrättsportfölj, kommenterar Ilija Batljan, vd och grundare av SBB i delårsrapporten.

Annons

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons